Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia? Wyjaśnia Przemysław Kluczkowski

Materiał informacyjny - EXPRIMO ODSZKODOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Udostępnij:
Odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zdarza się, że używamy tych pojęć zamiennie, ale różnią się one z definicji. W zależności od charakteru szkody możemy ubiegać się o jedno lub drugie. O różnicach między tymi dwoma terminami opowiedział Przemysław Kluczkowski z Koszalińskiego Centrum Odszkodowań.

Wypadek to słowo określające nieszczęśliwe zdarzenie, które spowodowało straty materialne i/lub, w wyniku którego ktoś ucierpiał. Widać tutaj podział między sferą materialną, a sferą fizyczną bądź psychiczną. Właściwa identyczna reguła dotyczy rozróżniania odszkodowania od zadośćuczynienia, a często bywa tak, że oba te terminy używane są zamiennie, co jest oczywiście błędem.

Kiedy mówimy o odszkodowaniu, a kiedy o zadośćuczynieniu?

- O odszkodowaniu mówimy, gdy poniesiona szkoda ma charakter materialny i można ją wycenić, a więc stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej – wyjaśnia Przemysław Kluczkowski, prezes zarządu i współzałożyciel Exprimo Odszkodowania Sp. z o.o. - Jeżeli np. dochodzi do kolizji spowodowanej przez innego kierowcę i nasz samochód zostaje uszkodzony, to możemy w tej sytuacji liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Podobnie będzie przy obowiązku pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia lub zwrotu utraconych zarobków – dodaje.

Zadośćuczynienie natomiast jest sposobem wyrównania szkody niemajątkowej oraz rekompensatą za doznaną krzywdę: cierpienia fizyczne, psychiczne lub naruszenie dóbr osobistych. To, w jakich przypadkach może zostać przyznane, regulują odpowiednie przepisy.

- Podstawowymi przepisami w tym zakresie są art. 445 i 448 kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 445 k.c. można domagać się zadośćuczynienia w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu – precyzuje Kluczkowski.

- Z kolei art. 448 k.c. pozwala dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie każdego dobra osobistego. 3 sierpnia 2008 roku weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym, pozwalające na przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę również rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – wylicza.

Jak zaznacza Przemysław Kluczkowski zakres dochodzonych roszczeń z tytułu odszkodowania bądź zadośćuczynienia jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

- Szczególnie w zakresie zadośćuczynienia bardzo istotne jest odpowiednie wykazanie doznanej krzywdy. Z tego powodu warto zasięgnąć porady profesjonalisty, który wyjaśni, jakie roszczenia nam przysługują i wskaże dalszą drogę postępowania – poleca Kluczkowski.

Tak więc, jeżeli zamierzamy dochodzić swoich praw i uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, warto rozważyć powierzenie tej sprawy specjalistom, bo nasza niewiedza może sprawie zaszkodzić lub wpłynąć na wysokość świadczenia.

- Z doświadczenia wiem, że osoby poszkodowane, przy zgłoszeniu wypadku i żądaniu zadośćuczynienia, pomijają bardzo wiele istotnych faktów, które mogą mieć wpływ na ocenę rozmiaru doznanej krzywdy. Ważny jest wykonywany zawód, sytuacja rodzinna, a nawet hobby poszkodowanego – wyjaśnia Kluczkowski. - Za przykład niech posłuży sytuacja, w której pomogliśmy uzyskać zadośćuczynienie dla pewnego zawodowego muzyka, który w wyniku wypadku złamał mały palec u ręki. Normalnie kwota zadośćuczynienia przy takiej szkodzie waha się między 1000 a 2000 złotych. Jednak z powodu wykonywanego przez mężczyznę zawodu, ta kwota urosła do ponad 20 000 zł, ponieważ nie mógł wykonywać przez okres kilku miesięcy swojej pracy – wyjaśnia na koniec Przemysław Kluczkowski z Koszalińskiego Centrum Odszkodowań.

Exprimo Odszkodowania sp. z o.o.
Koszalińskie Centrum Odszkodowań
ul. Zwycięstwa 152, 75-613 Koszalin

kontakt@odszkodowania.koszalin.pl
www.odszkodowania.koszalin.pl

tel. 739 20 43 43

Dodaj ogłoszenie