Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Koszalin

Koszalin, Strażacka 8

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej główny cel to ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez:

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • udzielanie pierwszej pomocy

Do zadań Komendy Powiatowej PSP w Koszalinie można zaliczyć na przykład:

  • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu

  • kierowanie jednostek PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa

  • rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego

  • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego

Jeśli zauważysz pożar, jesteś świadkiem wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.