3/55
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej...
fot. licytacje.komornik.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2020 o godz. 11:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, położonej przy Pl. Jakuba Wejhera 17/3, 84-200 Wejherowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00068885/8.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 3 znajduje się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy Placu Jakuba Wejhera 17 w Wejherowie. Przedmiotowy lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 45,33 m2 znajduje się na trzeciej kondygnacji - drugim piętrze - i składa się, zgodnie z zapisami działu I księgi wieczystej, z dwóch pokoi, kuchni i wc.

Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalskiego z dnia 04.10.2017 r. dokonano oszacowania nieruchomości lokalowej położonej w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 17/3, w związku z nieudostępnieniem lokalu do oględzin, na podstawie dokumentów uzyskanych z Urzędu Miasta i innych. Mając powyższe na uwadze przyjęto stan techniczny i standard mieszkania przeciętny - średni. Mieszkanie powinno być wyposażone w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą - ogrzewanie indywidualne. Brak informacji czy podłączony jest gaz. Budynek nr 17 przy Placu Jakuba Wejhera, w którym położony jest przedmiotowy lokal, został wybudowany w 1890 r. (zgodnie z informacją uzyskaną u administratora). Jest to obiekt: w części frontowej 3-piętrowy z lokalami użytkowymi na poziomie parteru, i piętrowym w oficynie. Stropy między-kondygnacyjne drewniane. Budynek z odnowioną elewacją. Mając na uwadze wiek budynku, jest on w średnim stanie technicznym. Dojazd do budynku odbywa się od strony Placu Jakuba Wejhera, ulicy Sobieskiego, ulicy Północnej (drogi stanowiące własność Gminy) - jest to kamienica narożna. Sąsiedztwo budynku stanowią kamienice oraz centralny plac rynku w Wejherowie. Jest to bardzo dobra lokalizacja.

Suma oszacowania wynosi 149 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zobacz również

Lewandowski strzela, Bayern wygrywa. Zobacz "Lewego" w akcji! [ZDJĘCIA]

Lewandowski strzela, Bayern wygrywa. Zobacz "Lewego" w akcji! [ZDJĘCIA]

Oskarżeni o zlecenie zabójstwa prokuratora krajowego skazani

Oskarżeni o zlecenie zabójstwa prokuratora krajowego skazani

Polecamy

GIS ostrzega: DANIE LIOFILIZOWANE TREKKING RYŻ Z KURCZAKIEM CURRY BEZ GLUTENU (21.10)

GIS ostrzega: DANIE LIOFILIZOWANE TREKKING RYŻ Z KURCZAKIEM CURRY BEZ GLUTENU (21.10)

Ważne słowa "Pudziana" o końcu kariery. "Finansowo jest lepiej, niż kiedykolwiek"

Ważne słowa "Pudziana" o końcu kariery. "Finansowo jest lepiej, niż kiedykolwiek"

Nowe mieszkanie? Deweloperzy kuszą udogodnieniami. Na jakie „bonusy” można liczyć?

Nowe mieszkanie? Deweloperzy kuszą udogodnieniami. Na jakie „bonusy” można liczyć?

Dodaj ogłoszenie