Lokaty bankowe a gwarancja BFG

Materiał informacyjny
Dla większości klientów banków lokata bankowa jest najlepszą formą lokowania oszczędności, gdyż wiąże się z bezpieczeństwem. Po zakończeniu lokaty pieniądze powinny wrócić do klienta w całości powiększone o odsetki. Czy jednak zawsze tak jest? Sprawdźmy, jak działa gwarancja BFG.

BFG to skrót od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to specjalna instytucja, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów bankowych. W praktyce dzięki tej instytucji klient może być spokojny: pieniądze zdeponowane przez niego na lokacie lub rachunku bankowym są w 100% bezpieczne, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się dany bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rynku już od 1994 r. Poza gwarantowaniem depozytów bankowych dla klientów detalicznych do jego zadań należy udzielanie wsparcia finansowego bankom, którym grozi utrata płynności finansowej oraz ogólnie zbierania i analiza informacji o bankach, które są na liście placówek objętych gwarancją.

Czy każda lokata bankowa jest bezpieczna?

Środki zdeponowane na lokacie bankowej (więcej na temat lokat bankowych), jak również na rachunkach oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) są zabezpieczone przez BFG. Gwarancja wynosi 100% do wysokości 100 tys. EUR (w przeliczeniu na PLN w zależności od aktualnego kursu). Jest to gwarancja na jedną osobę. Jeśli więc dana lokata lub rachunek są prowadzone wspólnie dla dwóch osób, to pełna gwarancja wynosi 200 tys. EUR. Ważne jest to, że gwarancja BFG w podanej wysokości obowiązuje w danej instytucji finansowej. Jeśli więc klient ma pieniądze ulokowane w dwóch bankach, to w każdym będzie objęty pełną gwarancją 100 tys. EUR.

Przykładowo: klient ma w banku X lokatę w wysokości 350 tys. PLN oraz w banku Y lokatę w wysokości 300 tys. PLN. Łącznie więc zdeponował 650 tys. PLN. Jeśli z jakichś przyczyn nagle oba banki klienta upadną (sytuacją wyjątkowo wątpliwa, ale przedstawiamy ją w celu zobrazowania zasady działania BFG), to klient i tak odzyska swoje depozyty (gdyż na daną chwilę jego oszczędności w każdym z banków nie przekraczają 100 000 EUR). Jeśli jednak ulokowałby całą kwotę 650 tys. PLN w jednym banku (i byłaby to lokata lub rachunek indywidualny), to Bankowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza tylko równowartość 100 000 EUR, czyli na dzień dzisiejszy ok. 440 – 450 tys. PLN. Warto o tym pamiętać, jeśli dysponuje się większą kwotą oszczędności.

Kiedy klient otrzyma swoje pieniądze?

Ryzyko, że dana instytucja (bank) upadnie, jest naprawdę znikome. Upadek jednego banku znacznie obciążyłby cały system bankowy w kraju, gdyż na wypłatę pieniędzy dla klientów tego banku, musiałyby się złożyć wszystkie inne banki w Polsce (to od nich głównie pochodzą pieniądze w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). Jednak, jeśli już doszłoby do takiej sytuacji, to klient musi złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy, które posiadał w danym banku. Wniosek może zostać złożony albo bezpośrednio w BFG (siedziba w Warszawie), albo w ustalonym przez BFG innym banku (informacja zostanie podana na stronie Bankowego Funduszu). Wniosek można też wysłać pocztą, ale wymagane jest wtedy potwierdzenie podpisu przez notariusza.

I teraz niespodzianka: czas oczekiwania na zwrot pieniędzy to zaledwie 7 dni! Nie trzeba się więc obawiać, że całość będzie załatwiana miesiącami.

Mając na względzie powyższe, możemy spokojnie stwierdzić, że lokaty bankowe (o ile nie są połączone z funduszami inwestycyjnymi) są całkowicie bezpieczne dla klientów.

Dodaj ogłoszenie