Nowy burmistrz Połczyna Zdroju zdał sprawozdanie ze swojej...

  Nowy burmistrz Połczyna Zdroju zdał sprawozdanie ze swojej pracy

  red

  Głos Koszaliński

  Aktualizacja:

  Głos Koszaliński

  Nowy burmistrz Połczyna Zdroju zdał sprawozdanie ze swojej pracy
  Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Połczynie -Zdroju w dniu 23 stycznia 2019 r. Burmistrz Sebastian Witek złożył sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
  Nowy burmistrz Połczyna Zdroju zdał sprawozdanie ze swojej pracy
  Sprawozdanie objęło okres od dnia 14 grudnia 2018 roku do dnia 17 stycznia 2019 roku.

  W tym okresie Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2018 roku- 2 zarządzenia, przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, akceptacji harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Połczyn-Zdrój na okres od 01.01.2019 r.
  do 30.06.2019 r, określenia wysokości czynszu na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Połczyn-Zdrój, planów finansowych na 2019 rok Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy, ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Połczyn-Zdrój w 2019 r. i powołania komisji do wydania opinii w sprawie złożonych ofert, ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Połczyn-Zdrój w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Połczyn-Zdrój za 2018 rok oraz ogłoszenia konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego z zakresu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Połczyn-Zdrój na 2019 rok.

  Rozpatrzono także wnioski, w tym z zakresu Działu Meldunkowego wydano 92 dowody osobiste, 42 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, 1 decyzję w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego oraz udostępniono17 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

  Z zakresu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa wydano postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości – 2 szt., zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – 13 szt., zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub informacji dla KRUS – 15 szt., oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i łącznej powierzchni użytków rolnych – 5 szt. oraz uzgodnienia dotyczące zatwierdzenia projektu i czasowego zajęcia terenów gminnych w związku z budową infrastruktury technicznej – 3 szt.

  Podpisano umowy notarialne na sprzedaż najmowanego lokalu mieszkalnego oraz dwóch działek pod budownictwo mieszkaniowe w Połczynie-Zdroju. Podpisano rownież umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem do użytkowania rolnego (2 umowy dzierżawy na terenie miasta). Ponadto, wydano19 wypisów i zaświadczeń z planów miejscowych, 6 wypisów ze studium uwarunkowań, 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 3 decyzje o warunkach zabudowy.

  Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego wydano 285 odpisów aktów stanu cywilnego, 2 zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej, jedną decyzję na zmianę nazwiska/imienia oraz sporządzono 26 aktów urodzenia, 21 aktów zgonu i 10 aktów małżeństwa. Przyjęto 3 zapewnienia do zawarcia związku małżeńskiego i 11 protokołów uznania ojcostwa. Dokonano 74 zamieszczeń przypisku w akcie stanu cywilnego, 27 zamieszczeń wzmianki w akcie stanu cywilnego, 4 transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, 4 uzupełnień treści aktu stanu cywilnego, 4 sprostowań błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego, zaś PESEL nadano w 25 przypadkach.

  W sprawach podatkowych wystawiono 5 decyzji w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na 5 lat, 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości-podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, 86 postanowień-zarachowanie wpłat - podatki, opłata śmieciowa, 15 decyzji wymiarowych - podatek od nieruchomości, 18 nakazów płatniczych, 65 tytułów wykonawczych w

  zakresie opłaty śmieciowej, 8 wezwań do złożenia informacji podatkowej, 11 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie ulgi lub zwolnienia w podatku-podatek rolny, 2 decyzje w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty opłaty uzdrowiskowej oraz 37 faktur VAT.

  Z zakresu Ochrony Środowiska wydano 3 decyzje dotyczące zezwolenia na wycinkę drzew, otrzymano 5 decyzji od Starosty Świdwińskiego, w tym dwie decyzje dotyczące odmówienia wydania zezwolenia na wycinkę drzew.

  Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla Rossmann. Wydano 3 decyzje w sprawie wygaszenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Kawiarni-Restauracji ”IRENA”, Firmy Handlowo-Usługowej „WIKTORIA”, Sklep z Ogródkiem Piwnym Redło 66 oraz sklepu spożywczego w Wardyniu Dolnym.

  Przygotowano również projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad ostatniej sesji.

  Zobacz także: Rozmowa Tygodnia GK24


  POLECAMY:

  Zachęcamy również do korzystania z prenumeraty cyfrowej Głosu Koszalińskiego

  Czytaj treści premium w Głosie Koszalińskim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Polub nas na Facebooku

  Zdjęcia

  Wideo

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  Osobowość Roku 2018 - zagłosuj już dziś!

  Osobowość Roku 2018 - zagłosuj już dziś!

  Mistrzowie Handlu - zgłoś swoich kandydatów

  Mistrzowie Handlu - zgłoś swoich kandydatów

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.