Nowy kodeks pracy 2020. Wyższy ZUS, zmiany w urlopach, wypłatach za godziny nadliczbowe, dodatek stażowy i za wysługę lat [18.08.2019 r.]

Zbigniew BiskupskiZaktualizowano 
Resort pracy zapowiedział, że nie rezygnuje ze zmian, ale będzie je wprowadzał poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. Szymon Starnawski / Polska Press
Rok 2018 miał wyznaczać rewolucję w polskim prawie pracy. Do rewolucji jednak nie doszło, dojdzie dopiero w 2020 roku, a może w ogóle – raz na zawsze upadnie pomysł zamrażania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy dłuższej pracy dla palaczy oraz anulowania niewykorzystanych urlopów czy gorszych dla pracownika zasad korzystania z urlopu na żądanie? Na razie rząd kieruje do Sejmu ustawy regulujące mniej ważne przepisy prawa pracy. Ale najwięcej kontrowersji w 2019 roku wzbudzą szykowane przez rząd zmiany w oZUSowaniu umów cywilnych, nad którymi prace trwają, ale nic nie wiadomo o szczegółowych rozwiązaniach. Na razie jest świetna wiadomość dla pracowników budżetówki: w końcu do Sejmu poszedł projekt ustawy usuwającej dodatki za staż pracy czy wysługę lat z wymiaru płacy minimalnej.

Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a jeśli nawet nie formalnie całego kodeksu, to nowych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Pod jednym warunkiem – wybory wygra PiS.
Kilku prominentnych członków rządu publicznie przyznało, że mają gotowe ustawy, których celem jest m.in. poprawa kondycji ZUS. Co to znaczy?

Likwidacja lub ograniczenie umów śmieciowych

Pod enigmatycznym hasłem poprawa kondycji ZUS kryje się zwiększenie wpływów z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. A to oznacza wprowadzenie jako obowiązującego prawa oskładkowanie wszelkich umów, w tym przede wszystkim umów zlecenia, które obecnie oskładkowane są tylko do pewnego limitu przychodów.
A dlaczego likwidacja umów śmieciowych? Jeśli obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne objęte zostaną praktycznie wszystkie umowy, koszt zatrudniania pracownika czy zleceniobiorcy dla pracodawcy będzie praktycznie taki sam. Natomiast umowa o pracę wbrew pozorom – abstrahując od obciążeń finansowych – dla pracodawcy jest jeszcze bardziej korzystna niż dla pracownika. Zatrudniony na umowę o pracę podlega wszelkim rygorom kodeksu pracy także od strony obowiązków pracowniczych. A tych jest więcej i są sformułowane w kodeksie pracy bardziej rygorystycznie niż obowiązki zleceniobiorcy w kodeksie cywilnym, który jest fundamentem prawnym śmieciówek.

Jakie inne propozycje komisji kodyfikacyjnej budzące tak ogromne kontrowersje staną się prawem uchwalonym w nowym Sejmie PiS? Na pewno te dotyczące czasu pracy, w tym inne rozliczanie godzin nadliczbowych, a na osłodę – zrównanie dla wszystkich wymiaru urlopu do 26 dni w roku.

Nowe projekty dwóch kodeksów – oddzielnego dla pracowników, i oddzielnego dla pracodawców – na zlecenie ministerstwa pracy przygotowała specjalna komisja złożona z wybitnych znawców przedmiotu. Relację ze swoich prac, wraz ze stosownymi dokumentami złożyli oni minister rodziny, pracy i polityki społecznej Grażynie Rafalskiej niemal równo rok temu. Do rewolucji jednak nie doszło.

ZUS ma od sierpnia ubiegłego roku specjalną aplikację do kontroli zwolnień lekarskich, dzięki której kontrole ZUS potrafią łatwo udowodnić przedsiębiorcy, iż w czasie przybywania na zwolnieniu lekarskim i pobierania zasiłku chorobowego wykonywał czynności świadczące o niezaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, np. wystawiał faktury albo podpisywał umowy. Jakie konsekwencje spadają na osobę na fikcyjnym zwolnieniu lekarskim? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Nie doszło, bo rząd wystraszył się reakcji pracowników. Jednocześnie resort pracy zapowiedział, że nie rezygnuje ze zmian, ale będzie je wprowadzał poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. Jednak już do końca 2018 r. żadne z kontrowersyjnych rozwiązań nie stało się normą prawną.

Należność za godziny nadliczbowe

Najbliżej było – i wciąż jest, bo to sprawa związana z unifikacją prawa wewnątrz Unii Europejskiej – ze zmianami zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe. Chodzi o odkładanie należności za taką pracę na specjalnie utworzone konta rozliczeniowe czasu pracy. Obecnie należność za nadliczbówki wypłacana jest na koniec miesiąca wraz z innymi składnikami płacy. Po zmianach jednak pieniądze byłyby zamrażane i wykorzystywane np. do zapłaty za przestoje czy niewykorzystany urlop. Takie rozwiązanie jest na rękę pracodawcom, ale nie pracownikom. Dlatego wciąż obowiązuje stary system, a jeśli dojdzie do zmiany, to pewnie nie będzie ona szła tak daleko i choć pieniądze za godziny będą ewidencjonowane na specjalnym koncie, to wzorem rozwiązań niemieckich, pracownik będzie miał do nich zdecydowanie bardziej liberalny dostęp niż zakładał to pierwszy projekt.

14 września nastąpi prawdziwa rewolucja w bankowości internetowej. Konta i karty będą bardziej bezpieczne, ale bardziej skomplikowane będzie logowanie na konto oraz nawet przy płatnościach zbliżeniowych o wartości poniżej 50 zł trzeba będzie wstukiwać PIN. Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej o zmianach.

Urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie

Z pewnością natomiast w 2019 roku – roku wyborów – rząd nie zdecyduje się na kontrowersyjne zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych i urlopu na żądanie. Przypomnijmy, że projekt zakładał zrównanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy. Z kolei w przypadku urlopu na żądanie, przy pozostawieniu obecnej ilości dostępnych pracownikowi dni, nakładał obowiązek zgłoszenia pracodawcy chęci skorzystania z takiego urlopu przynajmniej na 24 godziny przed faktem. To drugie rozwiązanie całkowicie wypacza sens instytucji urlopu na żądanie, choć – co jest zrozumiałe – byłoby dużo wygodniejsze dla pracodawcy, nie prowadząc do potrzeby niespodziewanych korekt w czasie pracy pozostałych członków załogi.

Wymiar minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pewne są też zmiany dotyczące składników wynagrodzenia wchodzących w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rządowy projekt ustawy w grudniu 2018 r. trafił do uzgodnień i konsultacji, a od 1 stycznia 2020 r. nareszcie będzie obowiązującym prawem.

Co do potrzeby wprowadzenia tych przepisów jest pełna zgoda. Obecna konstrukcja – nakazująca uwzględniać w składzie minimalnego wynagrodzenia za pracę różne dodatki, w tym najbardziej kontrowersyjny dodatek za staż i wysługę lat – w praktyce dyskryminuje doświadczonych pracowników budżetówki, którzy nie zyskują na wzroście płacy minimalnej tyle co dopiero rozpoczynający karierę zawodową. Wydawało się nawet, że sprawa zostanie rozwiązana już w 2018 r. i nowe prawo będzie obowiązywać od początku 2019 r. Jednak ponieważ zmiana wiąże się z dodatkowym kosztem dla budżetu państwa – dodatki stażowe dotyczą praktycznie pracowników sfery budżetowej – zwłoka w procedowaniu zmian wynikała z niedostatku środków przeznaczonych na podwyżki.

Teraz sytuacja odwróciła się o 180 stopni – jest rok wyborczy potencjalny elektorat może więc liczyć na załatwienie tak pilnego postulatu, a to gwarantuje, że te zmiany w prawie pracy w 2019 roku zostaną wprowadzone na sto procent.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

Wygląda na to, że to będzie najważniejsza zmiana prawa pracy w 2019 roku!
Na posiedzeniu 2 lipca Rada Ministrów ma w planie zatwierdzenia a następnie skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli rząd dziś zatwierdzi ustawę, trafi ona do Sejmu i powinna być procedowana szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Rząd znalazł dodatkowy miliard na podwyżki dla nauczycieli. Ile dostanie nauczyciel stażysta a ile nauczyciel dyplomowany. Jakie będą od 1 września wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli na różnych etatach? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Będzie nowelizacja nowej ustawy o PPK

Rząd szykuje też zmiany w dopiero co uchwalonej ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych. Rząd chce, żeby przy składkach PPK nie obowiązywał limit 30-krotności. Aktualnie funkcjonuje on przy składkach ZUS. Zmiana definicji wynagrodzenia w ustawie o PPK wywołuje bezpośrednie skutki organizacyjnie (inny sposób rozliczania wpłat do PPK) i finansowe po stronie pracodawców (podwyższona wpłata).

System wpłaty na rzecz PPK opiera się na wymiarze podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W kontekście korekt składek na ubezpieczenia społeczne, limit 30–krotności podstawy składek nie ma tak dużego znaczenia jak inne zdarzenia typu: zmiana statusu ubezpieczonego, nieprawidłowe ustalenie obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń (bądź jego braku), zmiany w wynagrodzeniu w stosunku do kwot stanowiących podstawę składek za okresy wcześniejsze. Szereg wątpliwości budzi przepis przejściowy. Doprecyzowania wymaga status umowy o prowadzenie PPK. Te kwestie powinny być szybko rozstrzygnięte.
Zdaniem wielu przedsiębiorców zaproponowane zmiany nie doprowadzą do uproszczenia obsługi rozliczania PPK, ale wprowadzą dodatkowe komplikacje.

Pomoc dla bezrobotnych - zmiana ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, zgodnie z którą powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.
Teraz urząd pracy będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy. Oznacza to także, że skróceniu ulegnie okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej.

Na decyzję o zmianach w przepisach wpłynęły m.in. wyniki ankiety jaką przeprowadzono wśród 327 powiatowych urzędów pracy w 2016 r.. W ocenie 44,6 proc. urzędów profilowanie nie umożliwiało im lepszego kierowania pomocy dla bezrobotnych. Natomiast w 21,4 proc. urzędów trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy.

W nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia doprecyzowano także dotychczasowe przepisy dotyczące przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD). Urzędy pracy będą mogły teraz lepiej dostosować ofertę pomocy do potrzeb klienta z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. Określono również, że Indywidualny Plan Działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Projekt zobowiązuje też powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni. Kontakt może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Ozusowanie umów cywilnych po wyborach?

Najwięcej kontrowersji w 2019 roku wzbudzą szykowane przez rząd zmiany w oZUSowaniu umów cywilnych. Na razie wiadomo, że w planie na 2020 r. jest pozyskanie dla ZUS z tego tytułu dodatkowo 3 miliardy złotych. Szczegóły nie są znane i ze względu na jesienne wybory parlamentarne do czasu wyborów nie zostaną upublicznione. Jedna z wersji zakłada nawet objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne nawet umów o dzieło, które ze swojej natury są „od zawsze” spod takich ubezpieczeń wyłączone.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

polecane: FLESZ: Smartfon zamiast kas fiskalnych.

Wideo

Materiał oryginalny: Nowy kodeks pracy 2020. Wyższy ZUS, zmiany w urlopach, wypłatach za godziny nadliczbowe, dodatek stażowy i za wysługę lat [18.08.2019 r.] - Strefa Biznesu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 285

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

S
Szrek

A co z zusem i podatkiem dla kierowcow ubera bolta i tym podonycg co swiadcza uslugi prxewozowe na aplikacji a jest ivh okolo 100 tys kierowcow

G
Gość

A co z "de facto" zmuszaniem do nadgodzin? W wielu sektorach ludzi , z powodu presji pracodawców, barku innej pracy są właściwe zmuszani do bycia wyzyskiwanymi. Praca ponad 10 godzin? Plus praca w soboty? Także w przypadku prostego, nisko kwalifikowanego robotnika budowlanego po 60-tce? Dla niektórych XIX wiek się nie skończył...

a
agrafka

Mnie to szczerze najbardziej to te ppk interesuje, bo skoro będę mogła odkładać w jakiś dobry sposób pieniądze, to czemu mam tego nie robić no i tym bardziej jak dostanę dodatkową kasę od państwa no i mojego kochanego szefa.

J
Jhh
2019-07-29T12:31:23 02:00, Gość:

Czym się różni dodatek za staż pracy a dodatek za wysługę lat,? Bo nie bardzo rozumiem tego co piszą w artykule

2019-07-30T23:22:07 02:00, Gość:

I pytanie kto to dostaje bo tylko pewnie na państwowych posadach

2019-08-07T23:29:41 02:00, Gość:

Dlaczego piszą o dodatku za staż tylko w budzetowce. Czy w innych firmach taki dodatek nie przysługuje?

2019-08-15T07:02:37 02:00, Gość:

O to zapytaj długoletnich i niemal zawodowych polityków. Oni ci to tak wytłumaczą, że zapomnisz nawet jak się nazywasz i ile masz lat.

To dlaczego w prywatnych zakładach nie Acie dodadku stazowego pytajcie swojego pracodawce

O
Olaola
2019-08-10T17:33:53 02:00, Aga:

Emerytury po 40 latach pracy, tym się zajmijcie, bo na to czekają doświadczeni pracownicy z długim stażem pracy, wyborcy was podlicza przy urnie.

A dlaczego posłowie i senatorowie od swoich dochodów nie płacą podatków? Emeryt dostanie parę złotych i od tych marnych dochodów pobierają im podatek. To jest skandal.

A
Aga

Dlaczego tylko budżetówka dostanie dodatek za wysługę lat, inni są gorsi?

G
Gość
2019-07-29T12:31:23 02:00, Gość:

Czym się różni dodatek za staż pracy a dodatek za wysługę lat,? Bo nie bardzo rozumiem tego co piszą w artykule

2019-07-30T23:22:07 02:00, Gość:

I pytanie kto to dostaje bo tylko pewnie na państwowych posadach

2019-08-07T23:29:41 02:00, Gość:

Dlaczego piszą o dodatku za staż tylko w budzetowce. Czy w innych firmach taki dodatek nie przysługuje?

O to zapytaj długoletnich i niemal zawodowych polityków. Oni ci to tak wytłumaczą, że zapomnisz nawet jak się nazywasz i ile masz lat.

G
Gość
2019-08-11T21:19:51 02:00, Gość:

Dlaczego tylko budżetówka ma mieć dopłacanie za stażowe lata Pracuję w w prywatnej firmie i zarabiamy naprawdę głodowe pensje więc też by nas ratowało takie dodatki

Spytaj szefa bo nigdzie w kodeksie nie ma napisane że prywaciaż ma nie płacić

p
piotr mieczyslaw

zaplata za nadgodziny nalezy sie jak psu miska kaszy z wkladka !

budzetowka - dodatek stazowy ok,ale dla robola dodatek za wysluge lat !

urlop jest dla pracownika nie dla pracodawcy !

m
motys

Zmiany zawsze sa wprowadzane,ale ważne aby z pożytkiem dla zainteresowanych.W tym przypadku dla pracowników. Jeśl ibędą przeprowadzone racjonalnie to bedzie ok.

G
Gość
2019-08-10T17:55:58 02:00, Gość:

Po co ktoś wymyśla takie głupoty? Ktoś wyrobił nadgodziny to mu się je wypłaca a nie ewidencjuje na jakimś koncie. Zarobił ale pieniędzy nie widział. Jak z OFE, pieniądze przelane do budżetu państwa, a obywatelom zostały cyferki na kontach w komputerze. Kolejne cwaniactwo, albo życie w innej rzeczywistości.

Myślę, że pracodawcy po tych zmianach będą mieli problem z pracownikiem, który może kiedyś jakieś pieniądze otrzyma za pracę po godzinach. Kto się zgodzi na taki układ, jaki proponuję rzad?

O
Ola

A ja kolejny raz pytam, dlaczego dodatek stazowy otrzymają tylko pracownicy budzetowki (czy to rodzaj segregacji pracowników na lepszy i gorszy sort?)

k
kaśka

Zmiany i zmiany, one to akurat zawsze były no i będą. Najważniejsze to żeby były te na plus, bo myślę że w większości przypadków to nie jest tak źle jeśli chodzi o zatrudnienie. W końcu u nas już zaczęło funkcjonować ppk, czy system oszczędzania na emeryturę i wielu ludzi w końcu zaczyna się przekonywać do odkładania czegokolwiek na przyszłość

G
Gość

Dlaczego tylko budżetówka ma mieć dopłacanie za stażowe lata Pracuję w w prywatnej firmie i zarabiamy naprawdę głodowe pensje więc też by nas ratowało takie dodatki

G
Gość

Urlop na zadanie 24h wczesniej? Czyli jak wstajesz rano i masz sraczke to zakladasz pampersa i idziesz do roboty, bo na wzięcie wolnego juz za pozno

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3