Otwórz się na pomoc z gminą Grzmiąca

Artykuł sponsorowany Gmina Dygowo
Udostępnij:

Pełnomocnik ds. profilaktyki p/alkoholowej:

Jolanta Drozd, Urząd Gminy w Grzmiącej, pokój nr 55, Tel. (094) 37 36 810 wew. 55, adres e-mail: j.drozd@grzmiaca.org.pl

Terapeuta ds. uzależnień:

Dorota Budzisz tel. 604 780 718, wcześniej należy zadzwonić i umówić się na poradę indywidualną.

Punkt Konsultacyjny w Grzmiącej dla Uzależnionych od alkoholu, ul. Kolejowa 2. Czynny w każdą środę od godz. 16:00 do 19:30

  • Od godz. 16:00 do 17:30 - grupa osób współuzależnionych

  • Od godz. 17:30 do 19:00 - dla uzależnionych

  • Mitingi AA (otwarte) - w każdą sobotę miesiąca od godz. 17:00

  • Ośrodek Zdrowia Psychicznego "Alter Ego" Jacek Goździk, ul. Kościuszki 61 78-400 Szczecinek tel. 781 353 008

  • Zakład Opieki Psychiatrycznej "Salus", ul. Kościuszki 38 C, 78-400 Szczecinek, tel. (094) 372 34 13

  • SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Stanomino 5, 78-217 Stanomino, czynne 24 H, tel. (094) 31 10 639, (094) 31 10 644,

  • Szpital w Złotowie, Oddział Terapii Uzależnień, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów Tel. (067) 263 22 33,

  • Zakład Leczenia Uzależnień w Piecewie, 77-416 Piecewo, Tel. (067) 266 40 63.

  • "PATRONKA" Sp. z o.o., Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Lelewela 15, 78-400 Szczecinek Tel. (094) 374 01 06

Adresy stron internetowych

1. Strona Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - www.kbpn.gov.pl/portal
2. Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawiera informacje na temat problemów alkoholowych oraz odnośniki do instytucji krajowych i międzynarodowych zajmujących się tą kwestią - www.parpa.pl
3. Wykaz placówek lecznictwa odwykowego http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - www.niebieskalinia.pl
5. Strona Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - www.niebieskalinia.org

Dodaj ogłoszenie