Przyszłość należy do Ciebie – działaj, kreuj nowoczesny świat! Zespół Szkół w Karlinie

Artykuł sponsorowany Zespół Szkół w Karlinie
Udostępnij:
Kameralność - to bez wątpienia jeden z najważniejszych atutów naszej szkoły, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze dalszej drogi kształcenia, zawodu. U nas żaden uczeń nie czuje się anonimowy, dzięki czemu każdy może uczyć się we własnym tempie i na marę swoich możliwości.

Rekrutacja 2021/22

Zespół Szkół w Karlinie dysponuje nowoczesnymi pracowniami (informatyczną, rysunku tech-nicznego, mechatroniczną) wyposażonymi w sprzęt najwyższej klasy. Znakomicie wyposażone są również sale lekcyjne, które dysponują sprzętem wspomagającym proces dydaktyczny – tablice multi-medialne, laptopy, tablety.

Zajęcia wychowania fizycznego oraz dodatkowe rekreacyjno-sportowe odbywają się w nowo-czesnej hali widowiskowo-sportowej Homanit Arena. Nasi uczniowie mogą tam także korzystać z si-łowni lub zagrać w squasha.

Wymiana uczniowska to kolejny element atrakcyjności Zespołu Szkół w Karlinie. Od wielu lat współpracujemy ze szwedzką szkołą średnią w Gnosjö, dzięki czemu nasi uczniowie mogą korzystać z gościnności naszych partnerów, a także uczestniczyć we wspólnych wyjazdach do wyjątkowych miejsc. Jesteśmy koordynatorem międzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+. Wraz z naszymi partnerami z Czech, Hiszpanii, Turcji i Włoch zgłębiamy tajniki nowoczesnych technologii podczas wielu ciekawych zajęć i spotkań międzynarodowych. Ponadto realizujemy projekty skierowane na rozwój kompetencji zawodowych. W ramach projektu „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!” Nasi uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach języka branżowego oraz nieodpłatnych kursach i szkoleniach, dzięki którym zdobywają dodatkowe uprawnienia i pogłębiają umiejętności zawodowe. Na Naszych uczniów czekają także stypendia, płatne staże i praktyki zawodowe.

Natomiast dla uczniów spoza Karlina oferujemy nowoczesny, bezpieczny i bezpłatny internat.

Nasza oferta obejmuje kształcenie w 3 typach szkół:

  • - Technikum,
  • - Branżowa Szkoła I stopnia
  • - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Uczniowie Technikum mogą kształcić się w zawodach: technik mechatronik oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Oferujemy nowoczesne kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy, zajęcia na Politechnice Koszalińskiej, praktyki w najlepszych firmach w regionie. Ponadto dla najlepszych uczniów gwarantujemy bezpłatny kurs prawa jazdy!

W Branżowej Szkole I stopnia kształcimy w klasach wielozawodowych zgodnie z klasyfikacją zawo-dów szkolnictwa zawodowego. Każdemu uczniowi pomagamy zorganizować praktyki. Nasza młodzież realizuje kształcenie zawodowe w zakładach pracy oraz na czterotygodniowych turnusach dokształca-jących. Utrzymujemy ścisłą współpracę z największymi pracodawcami w regionie – Homanit i Ko-spel. Większość uczniów dostaje oferty pracy w tych firmach po zakończeniu nauki, a w dalszej per-spektywie ma możliwość otrzymania mieszkania komunalnego!

A dla pełnoletnich absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów, czy szkół branżowych oferujemy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Zdobądź wykształcenie, o którym marzysz!

Szczegółowe zasady rekrutacji na naszej stronie www.zskarlino.pl

Zapraszamy! #karlinomamoc #zskarlino

Wideo

Dodaj ogłoszenie