Rejestr pedofili i gwałcicieli WRZESIEŃ 2019 Aktualne ZDJĘCIA i NAZWISKA Najnowszy rejestr przestępców seksualnych skazanych sądownie

REDZaktualizowano 
Rejestr pedofilów i gwałcicieli. Przestępcy seksualni z województwa śląskiego ujawnieni. Zobaczcie zdjęcia i poznajcie nazwiska
Rejestr przestępców seksualnych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości już od roku. AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2019 Poniżej znajdziecie aktualną bazę danych na wrzesień 2019 przygotowaną na podstawie wyroków sądowych z nowymi nazwiskami przestępców. Wkrótce będzie poszerzony, gdy zakończą się trwające akurat procesy. Sprawdźcie nazwiska i zdjęcia przestępców seksualnych, którzy zostali w nim umieszczeni na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości. Rejestr pedofili i gwałcicieli jest aktualizowany na bieżąco. W ostatnim miesiącu aktualizacja dotyczy aż 16 przestępców. Niektórzy zmarli, więc wycofano ich dane, inni mają nowe, aktualne zdjęcia twarzy. Najgroźniejsi gwałciciele i pedofile znaleźli się w rejestrze, który został podzielony na dwie części - niejawną i jawną. Dane statystyczne pokazują, że wiosną liczba gwałtów jest wyższa niż w innych miesiącach. To okres wzmożonej aktywności gwałcicieli. Wykaz przestępców seksualnych wraz ze zdjęciami, adresami zamieszkania i konkretnymi przestępstwami, których się dopuścili, jest jawny. Każdy z nas może sprawdzić swojego sąsiada.

Rządowy Rejestr pedofili i gwałcicieli

ZOBACZCIE ZDJĘCIA PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH

Gdzie mieszkają gwałciciele i pedofile? Możesz sprawdzić ich nazwiska, adres zamieszkania i artykuł kodeksu karnego, z którego zostali skazani. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. OSTATNIA AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2019 Dane do rejestru przestępców zbierane są już okrągły rok.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uważa, że wpis danych pedofila do rejestru ma chronić obywateli przed sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych i konsekwentnie występuje przeciwko negatywnemu odbiorowi rejestru, a także postanowieniom sądów.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w sierpniu. Minister sprawiedliwości w kasacji do Sądu Najwyższego chce zmiany orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 czerwca 2018 r. Sąd ten zmienił postanowienie SO i nie umieścił w rejestrze danych skazanego na 8,5 roku więzienia za gwałt na dziecku poniżej 15 lat. Zmiana orzeczenia pierwszej instancji i odstąpienie od wpisu do rejestru nastąpiły w wyniku zażalenia złożonego przez obrońcę skazanego.

Dlaczego rejestr jest uaktualniany? Do rejestru stale dopisywani są kolejni przestępcy seksualni. Inni są wykreślani z uwagi na postanowienia sądów lub zgon. Tak stało się w marcu 2018 r. oraz w kwietniu 2019 r. po śmierci pedofilów w Sosnowcu i w Chorzowie. Kilkunastu przestępców ma nowe, zaktualizowane zdjęcia twarzy.

KLIKNIJ PONIŻEJ I CZYTAJ: NAZWISKA, ZDJĘCIA, ZA CO SKAZANY

Rejestr pedofili i gwałcicieli z woj. śląskiego KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ NAZWISKA I ZDJĘCIA

W maju 2019 r. pojawiły się kontrowersje dotyczące Rejestru i tego, kto umieszcza w nim dane przestępców seksualnych, i kto decyduje, kogo tam nie umieszczać. Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że "o tym, kto zostanie umieszczony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, nazwanym przez media rejestrem pedofilów, decyduje tylko i wyłącznie niezależny i niezawisły sąd, który opiera się na przepisach ustawy, która w sposób jasny i szczegółowy wymienia wszystkie kryteria umieszczenia skazanego w rejestrze. Żadnego wpływu, nawet pośredniego, na umieszczenie lub nieumieszczenie skazanego w rejestrze nie mają ani politycy, ani prokuratorzy, ani urzędnicy, z Ministrem Sprawiedliwości włącznie. Nie ma też znaczenia zawód skazanego. Stwierdzenie „Gazety Wyborczej”, jakoby „minister sprawiedliwości zagwarantował sobie prawo decydowania, kogo umieści, a kogo nie umieści” w rejestrze pedofilów jest więc oczywistą informacją nieprawdziwą, którą redaktor Ewa Siedlecka mogła w prosty i szybki sposób zweryfikować".

Nie przegapcie

Ministerstwo Sprawiedliwości w kolejnych słowach oświadczenia przypomina, że "umieszczenie w Rejestrze, zarówno w części jawnej, jak i niejawnej, zależy tylko i wyłącznie od kwalifikacji czynu sprawcy dokonanej przez sąd i zawartej w wyroku. Rejestr funkcjonuje w sposób automatyczny – trafiają tam skazani na podstawie wyroków sądów, konkretnych artykułów i paragrafów Kodeksu karnego, zgodnie ze ściśle określonymi przepisami ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, na mocy której wprowadzony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym".

Rejestr przestępców seksualnych od 1 stycznia 2018 jest dostępny online w internecie. Od roku na specjalnej stronie internetowej możemy sprawdzić dane osobowe, adres zamieszkania przestępców seksualnych. Rejestr przestępców seksualnych dotyczy m.in. pedofilów czy gwałcicieli. Teraz każdy może sprawdzić w rejestrze przestępców seksualnych czy np. kandydat do pracy w przedszkolu, nie był skazany za molestowanie dzieci. Dane są publiczne.

PEDOFIL Z KATOWIC ZŁAPANY

Poniżej sprawdźcie, kto popełnił przestępstwo na tle seksualnym w Waszym mieście w woj. śląskim.

Przestępcy seksualni z województwa śląskiego są ujawnieni. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Sprawdziliśmy, jacy przestępcy seksualni z województwa śląskiego (m.in. pedofile i gwałciciele) znaleźli się w publicznym rejestrze przestępców seksualnych. Taki rejestr jest dostępny w internecie. Na specjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości możemy sprawdzić dane osobowe, adres zamieszkania przestępców seksualnych.

Zobaczcie koniecznie

 1. Rejestr pedofilów i gwałcicieli KATOWICE
 2. Rejestr pedofilów i gwałcicieli CHORZÓW
 3. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BYTOM
 4. Rejestr pedofilów i gwałcicieli ZABRZE
 5. Rejestr pedofilów i gwałcicieli GLIWICE
 6. Rejestr pedofilów i gwałcicieli SOSNOWIEC
 7. Rejestr pedofilów i gwałcicieli RUDA ŚLĄSKA
 8. Rejestr pedofilów i gwałcicieli MIKOŁÓW
 9. Rejestr pedofilów i gwałcicieli MYSŁOWICE
 10. Rejestr pedofilów i gwałcicieli TYCHY
 11. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BIERUŃ
 12. Rejestr pedofilów i gwałcicieli CIESZYN
 13. Rejestr pedofilów i gwałcicieli BIELSKO-BIAŁA
 14. Rejestr pedofilów i gwałcicieli PYSKOWICE
 15. Rejestr pedofilów i gwałcicieli ŻYWIEC

REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Zobacz twarze na slajdach w galerii zdjęciowej

REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH: Gdzie mieszka pedofil, gwałciciel, zwyrodnialec?
W założeniu rejestr przestępców seksualnych ma zapobiegać tego typu przestępstwom. Podobne bazy danych pedofilów czy gwałcicieli działają już m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, Francji i Kanadzie. Bowiem skazani za przestępstwa seksualne po opuszczeniu więziennych murów często znowu dopuszczają się podobnych przestępstw.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli online. Pedofile z Podlasia ...

Rejestr przestępców seksualnych DWIE CZĘŚCI

Pierwsza część rejestru przestępców seksualnych
Jest dostępna tylko dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji, które zajmują się opieką nad dziećmi. Chodzi m.in. o to, aby osoby z przeszłością karną za przestępstwa seksualne mogły być weryfikowane już na etapie np. rekrutacji do pracy. Chodzi o nabory na wychowawców kolonii, wycieczek czy zajęć dla dzieci. Jeśli osoba odpowiedzialna za rekrutację przyjmie do pracy kogoś skazanego za przestępstwa seksualne, będą ją czekać konsekwencje karne w postaci ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Rejestr pedofili i gwałcicieli WRZESIEŃ 2019 Aktualne ZDJĘCI...

Druga część rejestru przestępców seksualnych
Ta będzie ogólnodostępna w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdują się na niej dane najbardziej groźnych sprawców, którzy odsiedzieli wyrok, ale istnieje ryzyko, że znowu dopuszczą się przestępstwa na tle seksualnych. Chodzi o skazanych pedofilów czy gwałcicieli.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli online. Przestępcy seksualni...

Kto trafił do ogólnodostępnej części rejestru przestępców seksualnych?
W Rejestrze publicznym są zamieszczane przede wszystkim dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa seksualne m.in. pedofile i gwałciciele. Zwłaszcza sprawców gwałtów ze szczególnym okrucieństwem oraz gwałciciele, których ofiary nie miały więcej niż 15 lat. Szacuje się, że dotyczy to około 800 przestępców seksualnych. Do rejestru trafili też recydywiści oraz osoby parające się sutenerstwem dzieci i działające na ich szkodę.

Lista gwałcicieli i pedofilów z warmińsko-mazurskiego [DANE,...

Sprawcy wpisani do rejestru przestępców seksualnych publicznego będą mieli jednak prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie ich danych z Rejestru publicznego.

Rejestr przestępców seksualnych: Jakie dane są dostępne
W Rejestrze publicznym znajdziemy między innymi takie dane jak:

 • nazwisko, w tym także przybrane,
 • imiona,
 • nazwisko rodowe,
 • płeć,
 • data i miejsce urodzenia,
 • państwo urodzenia,
 • obywatelstwo lub obywatelstwa.

A także miejsce odbywania kary, miejsce popełnienia przestępstwa oraz jakiego czynu dopuścił się skazany oraz jego zdjęcie.

Pedofile i gwałciciele z Wielkopolski w Rejestrze Sprawców P...

Rejestru przestępców seksualnych JAK KORZYSTAĆ

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatnie dostępny w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Strona umożliwi wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

Przewidziana została również możliwość sprawdzenia, czy ktoś widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdą indywidualną osobę (w tym skazanego). Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie i dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można sprawdzić tylko i wyłącznie samego siebie.

Pedofile i gwałciciele z Lubuskiego. Ich znajdziesz w Rejest...

Kontrola skazanych i mapa przestępczości
Skazani, których dane trafiły bądź trafią do Rejestru, będą musieli informować policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeśli tego nie zrobią, grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Wszystkie komisariaty zostaną wyposażone w aplikację, dzięki której informacja o aktualnym miejscu pobytu sprawcy natychmiast trafi do Rejestru.

Ponadto policja będzie prowadzić na bieżąco uaktualnianą mapę przestępczości na tle seksualnym. Mapa, dostępna dla każdego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, wskazywać będzie miejscach szczególnego zagrożenia tego typu przestępczością.

polecane: FLESZ: Zmiany w logowaniu na konto. Uwaga na oszustów

Wideo

Materiał oryginalny: Rejestr pedofili i gwałcicieli WRZESIEŃ 2019 Aktualne ZDJĘCIA i NAZWISKA Najnowszy rejestr przestępców seksualnych skazanych sądownie - Dziennik Zachodni

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 199

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

T
Tyg
8 września, 8:17, Gość:

A gdzie są pedofile w czarnych kieckach. Oczywiście są chronienieni przez pisopolicje i ziobrowska pseudo prokuraturę.

9 września, 13:27, Tom:

Tego typu komentarze pokazują tylko jak łatwo ludźmi manipulować. Wystarczy film i bezustanne powtarzanie kłamstw a coś z tego zostanie w bezmyślnej głowie.

Cóż, dlaczego księży tam brak? Bo w tej grupie społecznej jest ich najmniej! Każdy inteligentny człowiek może to zweryfikować i sam zobaczy że więcej ich jest wśród np. nauczycieli.

Widać kto ogląda tvp. Bzdury jakich mało

N
Niedlapisu

Jak zwykle nie ujęto księży, którzy są sprawcami wielu czynów omawianych w powyższym artykule

D
Delk
9 września, 13:28, Gość:

Trzeba się bronić przed pedofilami lgbt. Żeby się nie skończyło jak w Australii, gwałtem na dziecku przez tzw rodziców lgbt. Przypadek Newton i Truong. Lub jak w Szkocji działacz lgbt Rennie zgwałcił chłopca

A u nas ojciec zamordował chłopca i popełnił samobójstwo. Z rodziny heteroseksualnej. Niektórzy powinni pomyśleć zanim coś napiszą

G
Gość

Trzeba się bronić przed pedofilami lgbt. Żeby się nie skończyło jak w Australii, gwałtem na dziecku przez tzw rodziców lgbt. Przypadek Newton i Truong. Lub jak w Szkocji działacz lgbt Rennie zgwałcił chłopca

T
Tom
8 września, 8:17, Gość:

A gdzie są pedofile w czarnych kieckach. Oczywiście są chronienieni przez pisopolicje i ziobrowska pseudo prokuraturę.

Tego typu komentarze pokazują tylko jak łatwo ludźmi manipulować. Wystarczy film i bezustanne powtarzanie kłamstw a coś z tego zostanie w bezmyślnej głowie.

Cóż, dlaczego księży tam brak? Bo w tej grupie społecznej jest ich najmniej! Każdy inteligentny człowiek może to zweryfikować i sam zobaczy że więcej ich jest wśród np. nauczycieli.

G
Gość
31 maja, 11:25, Zofia:

A moj ksiadz gdzie jest?

lgbt to pedofile

G
Gość

Gdzie są politycy platformy skazani za pedofilię, gdzie celebryci z Tęczowego music box?

G
Gość

lgbt powinni być dokładnie prześwietleni, bo to pedofile

J
Jv i

Księża jako pierwsi powinni by wpisami bo to profesja zaufania i wiary a oni specjalnie idą tam bo są kryci i kar mogą i ich unikają.

G
Gość

Powinno się kastrowac tych skurwieli zboczencow

G
Gość

A gdzie są pedofile w czarnych kieckach. Oczywiście są chronienieni przez pisopolicje i ziobrowska pseudo prokuraturę.

z
zuza
20 sierpnia, 19:15, Pisżyd:

Zaraz, zaraz a gdzie jest na tej liście pan marszałek Sejmu marek kuchciniski?

a gdzie Sadowski ojciec Maryśki?

g
gość
31 sierpnia, 16:06, xxxx:

gazeta GL nazwa jej to VERSLAGE PRESS z siedzibą w Hanowerze ,większość gazet reg .i tych i tych koloeowych ogłupiaczy należey do koncernu niemieckiego VERSLAGE i AXEL SPRINGER to sa typowe szczujnie ,dlaczego nie ma klechów ,80% tych gzeteki tv jest w łapach zachodnich oni im płacą pensję pod wymowną nazwą POLSKA PRESS ,także trzeba wziąc pod uwagę jaką formę ta gazeta obrała ,nie jest w kondtytucji napisane aby tych ludzi pokazywać w tej gazetce PO NOWOCZESNA SLD i prawnicy byli przeciwni , aby pokazywac ludzi wrzuconych do jednego worka pedofilia a gwałt to dwa inne parageafy pedofilia to w większosci kosciół który pod rządami Ziobry i Kaczynskiego chcą to ukryc ale ludzie wiedzą swoje stąd buciki i manifestacje z punktu prawnego /GL bo to lider w tych pokazch/nie powinna tego objwiac bo jaki w tym cel ,ziobro i tak tym rejestrem strzelił sobie w kolano a przychylne jemu gazetki nawołują do nienawisci porzeż pokazy , ale ci lkludzie mają braci siostry dzieci matki które na tym cierpia z tego tytółu będą odszkodowania bo nigdzie nie ma napisane żeby to udostępniac w gazetce

PRAWO PSYCHOLOG I PSYCHIARTIA / Prawo nakzuje by taki wniosek :Sąd musi wusłuchać ekarzy psychiatrów i psychologa .Psychiatra formuje wtedy diagnozę lekarską a psycholog określa prognozę społeczno - kryminalogiczną , opierając się na szerokiej diagnozie osoboosci sprawcy , i sąd uzasadnia dlaczego uznał ten czyn w chwili obecnej na znaczną społeczną szkodliwość /czytaj czy można wrzucic go jednego worka / rejestru /ludzi którzy kiedyś 30 /25 lat temu i nigdy więcej nie wchodzili w podobny czyn / ten rejestr to bubel stworony na kolanie , nie ma księży ,a tu najwiecej tych czynów ,nie ma tez tego w konstytucji ,także ludzie nie wszyscy ,ale tak jak na wstępie mogą domagac sie sprawidliwosci nie teraz alle po dobrej zmianie a publikując ten rejestr jetscie też odpowiedzialni bo rzetelnie nie sprawdziliscie prawiłosci / PO NOWOCZESNA SLD wielu znanych prawników było przeciw temu ,cierpią rodziny /sprawcy albo siedza albo są dawno na wolnosci gdzie czy popelnili 30 -25 lat temu ,te wyroki są zatarte i jak napisane powyżej .

x
xxxx

gazeta GL nazwa jej to VERSLAGE PRESS z siedzibą w Hanowerze ,większość gazet reg .i tych i tych koloeowych ogłupiaczy należey do koncernu niemieckiego VERSLAGE i AXEL SPRINGER to sa typowe szczujnie ,dlaczego nie ma klechów ,80% tych gzeteki tv jest w łapach zachodnich oni im płacą pensję pod wymowną nazwą POLSKA PRESS ,także trzeba wziąc pod uwagę jaką formę ta gazeta obrała ,nie jest w kondtytucji napisane aby tych ludzi pokazywać w tej gazetce PO NOWOCZESNA SLD i prawnicy byli przeciwni , aby pokazywac ludzi wrzuconych do jednego worka pedofilia a gwałt to dwa inne parageafy pedofilia to w większosci kosciół który pod rządami Ziobry i Kaczynskiego chcą to ukryc ale ludzie wiedzą swoje stąd buciki i manifestacje z punktu prawnego /GL bo to lider w tych pokazch/nie powinna tego objwiac bo jaki w tym cel ,ziobro i tak tym rejestrem strzelił sobie w kolano a przychylne jemu gazetki nawołują do nienawisci porzeż pokazy , ale ci lkludzie mają braci siostry dzieci matki które na tym cierpia z tego tytółu będą odszkodowania bo nigdzie nie ma napisane żeby to udostępniac w gazetce

x
xyz

znam dwoch klechow:Jan Maria Mazur i jan Faron . co u nich slychac.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3