1. Głos Koszaliński
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU KOSZALIN. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ DO NAJMU KOSZALIN. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

 

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2023, poz. 344) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału przy ul. Potulickiej 2/ul. Księcia Sambora 4 wywieszony został wykaz miejsca postojowego przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:

−       miejsce postojowe nr 10 o pow. 15,71 m2, zlokalizowane w podziemnej części budynku przy
ul. Nowowiejskiego 3 w Koszalinie (dz. nr 528/6, KW KO1K/00067263/2 oraz KW KO1K/00109326/9  dla hali garażowej stanowiącej odrębną nieruchomość lokalową).

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 447 2020.