Pomoc PFRON bez konieczności wychodzenia z domu i wizyt w urzędach? To dla osób z niepełnosprawnością ogromne wsparcie! Dla samorządów organizowane są szkolenia, na których można będzie poznać szczegóły projektu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdraża System Obsługi Wsparcia. To nowoczesna platforma informatyczna, umożliwiająca aplikowanie o środki w ramach programów i zadań PFRON w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie.

- Wprowadzenie SOW stanowi przełom w kontaktach osób z niepełnosprawnościami z instytucjami, w których składają wnioski – podkreśla Inga Mikee z zachodniopomorskiego oddziału PFRON.

Dotychczas aplikowanie o środki było utrudnione ze względu na różnego rodzaju bariery, które uniemożliwiały osobom niepełnosprawnym kontakt z instytucją – m.in. te transportowe i architektoniczne.

Dzięki Systemowi Obsługi Wsparcia osoby z niepełnosprawnością będą mogły wypełnić i wysłać wniosek z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Następnie wniosek będzie przetwarzany przez właściwą jednostkę. Wszystko będzie odbywało się w obrębie jednego narzędzia informatycznego, a wnioskodawca będzie mógł kontrolować stan realizacji sprawy na każdym etapie.

- Największa liczba wniosków o dopłaty ze środków PFRON dotyczy dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnościami. W całej Polsce każdego roku składanych jest ponad 500 tys. wniosków, a kwota, którą samorządy mają do dyspozycji sięga 1 mld złotych (dane za rok 2017) – wylicza Inga Mikee.

Aby potencjalni beneficjenci mogli skorzystać z Systemu Obsługi Wsparcia koniecznie jest przystąpienie jednostek samorządu terytorialnego z ich terenu do tej ogólnopolskiej platformy.

We wtorek, 8 stycznia, o godzinie 11 w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Stargardzie przy ul. Broniewskiego 2 odbędzie się spotkanie przedstawicieli biura PFRON z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego, na którym będzie można uzyskać informacje jak przystąpić do platformy informatycznej.

Zobacz także W Polsce brakuje wykwalifikowanych pracowników i polityki szkoleniowej

POLECAMY:

Zachęcamy również do korzystania z prenumeraty cyfrowej Głosu Koszalińskiego