Wybraliśmy Osobowość Roku i Człowieka Roku. ZOBACZ LISTĘ NAGRODZONYCH

Joanna Boroń
Joanna Boroń
Przy pomocy naszych czytelników, którzy nie tylko zgłaszali nam kandydatów, ale też oddawali na nich głosy, wybraliśmy wybitne postacie w czterech kategoriach: biznes, kultura i sport oraz samorządność i społeczność lokalna. Ostatnia z kategorii była działalność charytatywna i społeczna. W pierwszym etapie wytypowaliśmy liderów w powiatach, w drugim - regionalnych. Prócz tego dziennikarze Głosu Koszalińskiego wybrali Człowieka Roku 2017. Ten zaszczytny tytuł trafił do do Fritza Homanna, właściciela HOMANIT POLSKA. Redakcja doceniła jego działalność na rzecz lokalnej społeczności - firma prowadzona przez Człowieka Roku 2017 wspiera budowę mieszkań socjalnych oraz wiele lokalnych inicjatyw. W regionalnym etapie w kategorii biznes statuetka trafiła w ręce Leszka Klina, biznesmena z Darłowa, który uruchomił fabrykę domów mobilnych w Darłowie i jest cenionym pracodawcą. W kategorii kultura i sztuka zwycięzcom okazał się Edward Maltazar: artysta amator, nominowany za 10 lat twórczości oraz całej serii obrazów będącymi kopiami dzieł wielkich mistrzów, przede wszystkim mistrzów renesansu. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński został nagrodzony za nominowany za działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i transportu niskoemisyjnego, a Violetta Zbytek za działalność charytatywną. Pani Violetta to nauczycielka, sołtys Białego Zdroju, nominowana za działania na rzecz społeczności lokalnej: organizacja imprez sportowych i kulturalnych, działalność grupy Violki-Kibolki.etap powiatowy powiat białogardzki   1. biznes - Beata Klepuszewska, przedsiębiorca, nominowana za prowadzenie gospodarstwo rolne, obowiązki zawodowe łączy z pracą dla społeczności lokalnej, jako radna Rady Miejskiej w Karlinie2.  kultura i sport - Mirosław Skórka, trener, nominowany za za wybitne osiągnięcia z   piłkarskim Sokołem Karlino3. samorządność i społeczność lokalna - Waldemar Miśko, przewodniczący zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, nominowany za ponad miliard złotych środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycji   4. działalność charytatywna i społeczna - Fritz Homann, właściciel HOMANIT  POLSKA, nominowany za dofinansowanie budowy bloków z mieszkaniami komunalnymi w Karlinie.powiat kołobrzeski   1. biznes - Adam Dzik, właściciel Kombinat Budowlany - Hydrobud, nominowany za zakończone sukcesem sięgnięcie po dofinansowanie unijne na innowacyjny rozwój firmy  2. kultura i sport - Edward Maltazar, artysta amator, nominowany za 10 lat twórczości oraz całej serii obrazów będącymi kopiami dzieł wielkich mistrzów, przede wszystkim mistrzów renesansu.  3. samorządność i społeczność lokalna - Jacek Pawłowski, psycholog, prezes Fundacji Na Przekór Przeciwnościom, nominowany za za działalność fundacji, programy pomocowe i publikacje w mediach dotyczące zdrowia psychicznego  4. działalność charytatywna i społeczna - Jan Orliński, prezes Grupy Ekploracyjno – Poszukiwawczej PARSĘTA, nominowany za tropienie śladów przeszłości regionu. Ostatnio za akcję poszukiwania pozostałości lotniska Pinnow (Pniewo)   powiat sławieński   1. biznes - Leszek Klin, biznesmen z Darłowa, nominowany za za uruchomienie fabryki domów mobilnych w Darłowie  2. kultura i sport - Daniel Frącz, nominowany za promocję miasta Darłowo, stworzenie projektu Rap Piwnica oraz organizację Letnich Sylwestrów, pokazów Fireshow na Rynku Miejskim, koncertów i spotkań  3. samorządność i społeczność lokalna - Paweł Kopczyński, mieszkaniec Sławna, nominowany za organizowanie Pikniku na zakończenie wakacji dla rodzin z dziećmi ze Sławna.  4. działalność charytatywna i społeczna - Magdalena Burduk, szefowa biura promocji miasta Darłowo, nominowana za przygotowanie wielu darłowskich imprez, w tym - Festiwalu Media i Sztuka w Darłowiepowiat świdwiński    1. biznes - Zbigniew Rybicki, właściciel firmy Ferroplast, nominowany za rozwój firmy, która w 2017 r. była jednym z największych prywatnych pracodawców w regionie2. kultura i sport - Katarzyna Radomska, właścicielka Szkoły Tańca Iskra, nominowana za krzewienie miłości do tańca wśród osób w różnym wieku oraz szereg sukcesów sportowych w tym zakresie3. samorządność i społeczność lokalna - Wiesław Wieczorek, członek PTTK, organizator wycieczek krajoznawczych, fotograf., nominowany za konkurs Fotozagadki rozwijający wiedzę użytkowników z zakresu zabytków i dóbr kultury regionu4. działalność charytatywna i społeczna - Anna Teresińska, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Kresów Wschodnich, nominowana za organizację 25 edycji świdwińskich Kaziukówpowiat drawski   1. biznes - Monika Bogusz, właścicielka Centrum Stomatologii Estetycznej w Drawsku, nominowana za sprawne prowadzenie firm i działalność charytatywną  2. kultura i sport - Tomasz Bukowski, dyrektor ośrodka kultury w Kaliszu Pom., nominowany za uczestnictwo w wyprawie na Spitsbergen, autor zdjęć pt. Antarktyda pod Żaglami prezentowanych na wystawach  3. samorządność i społeczność lokalna - Michał Olejniczak, sołtys Siemczyna, nominowany za nagrosę Sołtysa Roku 2016 w ogólnopolskim  4. działalność charytatywna i społeczna - Violetta Zbytek, nauczycielka, sołtys Białego Zdroju, nominowana za działania na rzecz społeczności lokalnej: organizacja imprez sportowych i kulturalnych, działalność grupy Violki-Kibolki powiat szczecinecki   1. biznes- Józef Słupek, prezes firmy POM EKO, nominowany za rozwój eksportu przyczep rolniczych  2. kultura i sport - Rafał Staniszewski, animator kultury, podróżnik, nominowany za współorganizację Art Pikniku w Szczecinku, wyprawy motocyklowe do Ametyki Pd.  3. samorządność i społeczność lokalna - Alicja Szewlaków, radna gminy Grzmiąca, nominowana za zaangażowanie w pomoc dla pogorzelców ze wsi Czechy  4. działalność charytatywna i społeczna -Paulina Peciak Nazarewska, nominowana za niesienie pomocy biednym i potrzebującym ludziom a także zwierzętom    powiat koszaliński    1. biznes - Roman Kwiatkowski, przedsiębiorca, nominowany za aktywne  działanie na rzecz gminy, współorganizując bądź biorąc udział m.in. w wielu imprezach charytatywnych    2. kultura i sport - Wiktor Kazubiński, uczeń pianista , nominowany za wybitne osiągnięcia w prestiżowych, międzynarodowych konkursach pianistycznych    3. samorządność i społeczność lokalna - Ewa Korczak, wójt Świeszyna, nominowana za za tworzenie dobrego klimatu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rozwój turystyki w gminie    4. działalność charytatywna i społeczna - Lucyna Parol, przedsiębiorca z Mścic, nominowana za zdobycie nagrody Byk Rozwoju Gminy Będzino w kategorii Filantrop, hojne wsparcie wielu gminnych inicjatyw  Koszalin    1. biznes - Roman Biłas, prezes Oddziału Północnej Izby Gospodarczej, nominowany za za działania wspierające lokalnych przedsiębiorców   2. kultura i sport - Bartosz Poletajew, nominowany za Retro Games Show   3. samorządność i społeczność lokalna - Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, nominowany za działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i transportu niskoemisyjnego    4. działalność charytatywna i społeczna- Lidia Lis, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia LZS w Mielnie, nominowana za dzielenie się swoją wiedzą z zakresu finansów i ekonomii, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie akcji Crowfundingowych aktywizujących zawodowo i społecznie młodzież, organizację turniejów charytatywnych, stworzenie Centrum Integracji Społecznej 'Od Nowa' w MielnieCzłowiek Roku - Fritz Homann
Przy pomocy naszych czytelników, którzy nie tylko zgłaszali nam kandydatów, ale też oddawali na nich głosy, wybraliśmy wybitne postacie w czterech kategoriach: biznes, kultura i sport oraz samorządność i społeczność lokalna. Ostatnia z kategorii była działalność charytatywna i społeczna. W pierwszym etapie wytypowaliśmy liderów w powiatach, w drugim - regionalnych. Prócz tego dziennikarze Głosu Koszalińskiego wybrali Człowieka Roku 2017. Ten zaszczytny tytuł trafił do do Fritza Homanna, właściciela HOMANIT POLSKA. Redakcja doceniła jego działalność na rzecz lokalnej społeczności - firma prowadzona przez Człowieka Roku 2017 wspiera budowę mieszkań socjalnych oraz wiele lokalnych inicjatyw. W regionalnym etapie w kategorii biznes statuetka trafiła w ręce Leszka Klina, biznesmena z Darłowa, który uruchomił fabrykę domów mobilnych w Darłowie i jest cenionym pracodawcą. W kategorii kultura i sztuka zwycięzcom okazał się Edward Maltazar: artysta amator, nominowany za 10 lat twórczości oraz całej serii obrazów będącymi kopiami dzieł wielkich mistrzów, przede wszystkim mistrzów renesansu. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński został nagrodzony za nominowany za działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i transportu niskoemisyjnego, a Violetta Zbytek za działalność charytatywną. Pani Violetta to nauczycielka, sołtys Białego Zdroju, nominowana za działania na rzecz społeczności lokalnej: organizacja imprez sportowych i kulturalnych, działalność grupy Violki-Kibolki.etap powiatowy powiat białogardzki 1. biznes - Beata Klepuszewska, przedsiębiorca, nominowana za prowadzenie gospodarstwo rolne, obowiązki zawodowe łączy z pracą dla społeczności lokalnej, jako radna Rady Miejskiej w Karlinie2. kultura i sport - Mirosław Skórka, trener, nominowany za za wybitne osiągnięcia z piłkarskim Sokołem Karlino3. samorządność i społeczność lokalna - Waldemar Miśko, przewodniczący zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, nominowany za ponad miliard złotych środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycji 4. działalność charytatywna i społeczna - Fritz Homann, właściciel HOMANIT POLSKA, nominowany za dofinansowanie budowy bloków z mieszkaniami komunalnymi w Karlinie.powiat kołobrzeski 1. biznes - Adam Dzik, właściciel Kombinat Budowlany - Hydrobud, nominowany za zakończone sukcesem sięgnięcie po dofinansowanie unijne na innowacyjny rozwój firmy 2. kultura i sport - Edward Maltazar, artysta amator, nominowany za 10 lat twórczości oraz całej serii obrazów będącymi kopiami dzieł wielkich mistrzów, przede wszystkim mistrzów renesansu. 3. samorządność i społeczność lokalna - Jacek Pawłowski, psycholog, prezes Fundacji Na Przekór Przeciwnościom, nominowany za za działalność fundacji, programy pomocowe i publikacje w mediach dotyczące zdrowia psychicznego 4. działalność charytatywna i społeczna - Jan Orliński, prezes Grupy Ekploracyjno – Poszukiwawczej PARSĘTA, nominowany za tropienie śladów przeszłości regionu. Ostatnio za akcję poszukiwania pozostałości lotniska Pinnow (Pniewo) powiat sławieński 1. biznes - Leszek Klin, biznesmen z Darłowa, nominowany za za uruchomienie fabryki domów mobilnych w Darłowie 2. kultura i sport - Daniel Frącz, nominowany za promocję miasta Darłowo, stworzenie projektu Rap Piwnica oraz organizację Letnich Sylwestrów, pokazów Fireshow na Rynku Miejskim, koncertów i spotkań 3. samorządność i społeczność lokalna - Paweł Kopczyński, mieszkaniec Sławna, nominowany za organizowanie Pikniku na zakończenie wakacji dla rodzin z dziećmi ze Sławna. 4. działalność charytatywna i społeczna - Magdalena Burduk, szefowa biura promocji miasta Darłowo, nominowana za przygotowanie wielu darłowskich imprez, w tym - Festiwalu Media i Sztuka w Darłowiepowiat świdwiński 1. biznes - Zbigniew Rybicki, właściciel firmy Ferroplast, nominowany za rozwój firmy, która w 2017 r. była jednym z największych prywatnych pracodawców w regionie2. kultura i sport - Katarzyna Radomska, właścicielka Szkoły Tańca Iskra, nominowana za krzewienie miłości do tańca wśród osób w różnym wieku oraz szereg sukcesów sportowych w tym zakresie3. samorządność i społeczność lokalna - Wiesław Wieczorek, członek PTTK, organizator wycieczek krajoznawczych, fotograf., nominowany za konkurs Fotozagadki rozwijający wiedzę użytkowników z zakresu zabytków i dóbr kultury regionu4. działalność charytatywna i społeczna - Anna Teresińska, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Kresów Wschodnich, nominowana za organizację 25 edycji świdwińskich Kaziukówpowiat drawski 1. biznes - Monika Bogusz, właścicielka Centrum Stomatologii Estetycznej w Drawsku, nominowana za sprawne prowadzenie firm i działalność charytatywną 2. kultura i sport - Tomasz Bukowski, dyrektor ośrodka kultury w Kaliszu Pom., nominowany za uczestnictwo w wyprawie na Spitsbergen, autor zdjęć pt. Antarktyda pod Żaglami prezentowanych na wystawach 3. samorządność i społeczność lokalna - Michał Olejniczak, sołtys Siemczyna, nominowany za nagrosę Sołtysa Roku 2016 w ogólnopolskim 4. działalność charytatywna i społeczna - Violetta Zbytek, nauczycielka, sołtys Białego Zdroju, nominowana za działania na rzecz społeczności lokalnej: organizacja imprez sportowych i kulturalnych, działalność grupy Violki-Kibolki powiat szczecinecki 1. biznes- Józef Słupek, prezes firmy POM EKO, nominowany za rozwój eksportu przyczep rolniczych 2. kultura i sport - Rafał Staniszewski, animator kultury, podróżnik, nominowany za współorganizację Art Pikniku w Szczecinku, wyprawy motocyklowe do Ametyki Pd. 3. samorządność i społeczność lokalna - Alicja Szewlaków, radna gminy Grzmiąca, nominowana za zaangażowanie w pomoc dla pogorzelców ze wsi Czechy 4. działalność charytatywna i społeczna -Paulina Peciak Nazarewska, nominowana za niesienie pomocy biednym i potrzebującym ludziom a także zwierzętom powiat koszaliński 1. biznes - Roman Kwiatkowski, przedsiębiorca, nominowany za aktywne działanie na rzecz gminy, współorganizując bądź biorąc udział m.in. w wielu imprezach charytatywnych 2. kultura i sport - Wiktor Kazubiński, uczeń pianista , nominowany za wybitne osiągnięcia w prestiżowych, międzynarodowych konkursach pianistycznych 3. samorządność i społeczność lokalna - Ewa Korczak, wójt Świeszyna, nominowana za za tworzenie dobrego klimatu do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rozwój turystyki w gminie 4. działalność charytatywna i społeczna - Lucyna Parol, przedsiębiorca z Mścic, nominowana za zdobycie nagrody Byk Rozwoju Gminy Będzino w kategorii Filantrop, hojne wsparcie wielu gminnych inicjatyw Koszalin 1. biznes - Roman Biłas, prezes Oddziału Północnej Izby Gospodarczej, nominowany za za działania wspierające lokalnych przedsiębiorców 2. kultura i sport - Bartosz Poletajew, nominowany za Retro Games Show 3. samorządność i społeczność lokalna - Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, nominowany za działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i transportu niskoemisyjnego 4. działalność charytatywna i społeczna- Lidia Lis, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia LZS w Mielnie, nominowana za dzielenie się swoją wiedzą z zakresu finansów i ekonomii, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie akcji Crowfundingowych aktywizujących zawodowo i społecznie młodzież, organizację turniejów charytatywnych, stworzenie Centrum Integracji Społecznej 'Od Nowa' w MielnieCzłowiek Roku - Fritz Homann Radek Koleśnik
Przy pomocy naszych czytelników, którzy nie tylko zgłaszali nam kandydatów, ale też oddawali na nich głosy, wybraliśmy wybitne postacie w czterech kategoriach: biznes, kultura i sport oraz samorządność i społeczność lokalna. Ostatnia z kategorii była działalność charytatywna i społeczna. W pierwszym etapie wytypowaliśmy liderów w powiatach, w drugim - regionalnych. Prócz tego dziennikarze Głosu Koszalińskiego wybrali Człowieka Roku 2017. Ten zaszczytny tytuł trafił do do Fritza Homanna, właściciela HOMANIT POLSKA. Redakcja doceniła jego działalność na rzecz lokalnej społeczności - firma prowadzona przez Człowieka Roku 2017 wspiera budowę mieszkań socjalnych oraz wiele lokalnych inicjatyw. W regionalnym etapie w kategorii biznes statuetka trafiła w ręce Leszka Klina, biznesmena z Darłowa, który uruchomił fabrykę domów mobilnych w Darłowie i jest cenionym pracodawcą. W kategorii kultura i sztuka zwycięzcom okazał się Edward Maltazar: artysta amator, nominowany za 10 lat twórczości oraz całej serii obrazów będącymi kopiami dzieł wielkich mistrzów, przede wszystkim mistrzów renesansu. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński został nagrodzony za nominowany za działania na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście i transportu niskoemisyjnego, a Violetta Zbytek za działalność charytatywną. Pani Violetta to nauczycielka, sołtys Białego Zdroju, nominowana za działania na rzecz społeczności lokalnej: organizacja imprez sportowych i kulturalnych, działalność grupy Violki-Kibolki.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Wybraliśmy Osobowość Roku i Człowieka Roku. ZOBACZ LISTĘ NAGRODZONYCH - Głos Koszaliński

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gk24.pl Głos Koszaliński
Dodaj ogłoszenie