reklama

Zamieszanie w Robuniu. Poseł pisze do komendanta policji

RedakcjaZaktualizowano 
Poseł Czesław Hoc
Poseł Czesław Hoc archiwum
Po naszej sobotniej publikacji o akcji w Robuniu w powiecie kołobrzeskim sprawą zainteresował się poseł Czesław Hoc z PiS.

Przypomnijmy: w liczącym ok. 400 osób Robuniu pod Gościnem kilkudziesięciu mieszkańców wioski wzięła pod lupę Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Sypią się wezwania do stawienia się na posterunek policji w Gościnie. Na przesłuchania przyjeżdżają funkcjonariusze z samego Szczecina. Nie tylko zadają pytania. Od przerażonych mieszkańców pobierają próbki pisma - będzie bogaty materiał do badań dla grafologa.

O co chodzi? Na kilkudziesięciu mieszkańców Robunia padł cień podejrzenia o fałszerstwo dokumentu. Chodzi o wyłożoną wiosną w wioskowym sklepie "Listę protestacyjną mieszkańców Robunia i okolic przeciw budowie siłowni wiatrowych pomiędzy Robuniem a Ramlewem, w odległości ok. 700 m od granic miejscowości".

Więcej na ten temat
Pół Robunia w powiecie kołobrzeskim pod lupą policji

Po naszej publikacji sprawą zainteresował się poseł Czesław Hoc. Wystosował on list do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Poniżej publikujemy jego treść

Szanowny Pan
nadinsp. Jarosław Sawicki
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w imię konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej wnoszę o szczegółowe wyjaśnienia w trybie pilnym wprost niewiarygodnych i jak się wydaje - rażąco niewspółmiernych działań i nakładów środków Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Szczecinie do wagi zdarzenia opisanych w artykule "Pół Robunia w powiecie kołobrzeskim pod lupą policji" w Głosie Koszalińskim z dn. 29. sierpnia 2015 r.
Otóż, kilkudziesięciu mieszkańców Robunia (gm. Gościno, powiat kołobrzeski) zostało wezwanych do pobrania próbek pisma na potrzeby badań grafologicznych podejrzanych o fałszerstwo podpisów w kilku przypadkach wieloosobowych rodzin podpisanych "jedną ręką" pod "Listą protestacyjną mieszkańców Robunia i okolic przeciw budowie siłowni wiatrowych pomiędzy Robuniem a Ramlewem, w odległości ok. 700 m od granic miejscowości".

Tak więc, pomimo wyjaśnień, iż w kilku przypadkach w sytuacji wieloosobowej rodziny, tylko jeden członek rodziny podpisał listę tylko nazwiskiem, ustnie upoważniony przez pozostałych (upoważnienie potwierdzone przez wszystkich), pomimo ważnego i społecznego charakteru wagi problemu (protest lokalnej społeczności w kategoriach kształtowania ochrony waloru krajobrazowego i kształtowania losów współczesnego i przyszłego pokolenia, w tym obawa o swoje zdrowie i zdrowie rodziny) - to Komenda Wojewódzka Policji angażuje siły środki (w tym - finansowe) rażąco niewspółmierne do wagi problemu! Ekipa policjantów przyjeżdża ze Szczecina do dalekiego Robunia, by: "(…) prawie dwie godziny pisania! Prawą ręką! Lewą ręką! Na stojąco! Na siedząco…" - pobierać próbki pisma od kilkudziesięciu osób!

Szanowny Panie Komendancie!
Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że współczesne społeczeństwo oczekuje od Policji działań konkretnych i zdecydowanych, skrupulatnych i dociekliwych, wysoko profesjonalnych, co więcej - postępowania operacyjnego bez względu na zaangażowanie nakładów finansowanych i nadmiernego obciążenia osobowego policjantów!

Jednakże, czy opisana sytuacja w Robuniu aż takich działań wymaga!?

Zatem, proszę o szczegółowe informacje w następujących kwestiach:
1/Czy KWP w Szczecinie wszczęła dochodzenie w powyższej sprawie na zlecenie prokuratury (jeśli tak, to której konkretnie?), czy zostało jej przekazane według właściwości (lub z innej przyczyny) przez podległą jednostkę Policji, czy też KWP podjęła tę decyzję we własnym zakresie i jakie było jej uzasadnienie!?

2/Czy zaangażowanie takich sił i środków oraz metod operacyjnych jest współmierna do wagi opisanego problemu?

3/Jakie czynności postępowania wyjaśniającego Policja podjęła przed zastosowaniem tego rodzaju czynności operacyjnych?

4/Kiedy ostatnio i w jakiej sprawie KWP w Szczecinie prowadziła tego rodzaju działania operacyjne?

5/Czy została przesłuchana osoba składająca zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (prawdopodobnie burmistrz Gościna)?

6/Czy KW Policji w Szczecinie przesłuchała także inwestora siłowni wiatrowej w gminie Gościno oraz burmistrza Gościna na okoliczność powodów utworzenia Komitetu Protestującego i Listy Protestujących obywateli miejscowości Robunia wobec sprzeciwu budowy następnej siłowni wiatrowej w tak bliskiej odległości od ich domostw i w poczuciu zagrożenia ich zdrowia - w sytuacji, gdy już tych wiatraków jest w gminie w ilości - kilkudziesięciu (44!)?

7/Jakie siły osobowe Policji (tym bardziej - w sezonie!) i środki finansowe zostały zaangażowane do tego dochodzenia?

8/Czy przedmiotem pytań funkcjonariuszy wobec mieszkańców były próby ustalenia z czyjej inicjatywy zbierane były podpisy i kto rzekomo namawiał mieszkańców do ich składania? Czy ewentualna próba dokonania takich ustaleń mieściła się w ramach prowadzonego postępowania?

9/Czy zgodne z procedurami i dotychczasową praktyką jest prowadzenie dochodzenia w takich sprawach przez Komendę Wojewódzką, a nie przez podległe jednostki organizacyjne Policji? Czy zostały zachowane zasady właściwości miejscowej i rzeczowej?

10/Czy w sytuacji, gdy wezwana osoba przyznaje, że podpisała się z upoważnienia innych członków rodziny jedynie nazwiskiem, to czy w ogóle występowała konieczność składania przez tą osobą wielu próbek podpisów i to przez "prawie dwie godziny pisania! Prawą ręką! Lewą ręką! Na stojąco! Na siedząco"? Czy tego typu praktyki mają jakiegokolwiek uzasadnienie celami postępowania, poza sprawieniem uciążliwości osobie przesłuchiwanej?

11/Czy w okolicznościach tej sprawy (obywatelska inicjatywa w ważnym interesie społecznym) w ogóle można mówić o jakiejkolwiek szkodliwości potencjalnego i ewentualnego czynu zabronionego (o ile w ogóle hipotetycznie wystąpiłby choć jeden taki przypadek) i czy w takich wypadkach w ogóle powinno być prowadzone postępowanie, skoro zgodnie z art. 1 par 1 k.k. "Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma" a zgodnie z art. 17 k.p.k. par. 1 pkt 3 "Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma"?

12/Czy został powołany biegły z zakresu grafometrii i jakie są lub będą tego koszty i czy ewentualne powołanie biegłego było celowe w opisanych wyżej okolicznościach sprawy?

13/Czy sposób prowadzenia przesłuchań oraz pobierania próbek pisma był właściwy i konieczny dla osiągnięcia celów postępowania?

14/Czy w ocenie Pana Komendanta, podjęcie czynności operacyjnych przez KWP w Szczecinie w takiej sile i o takim natężeniu wobec kilkudziesięciu mieszkańców małej wsi, podejmujących przecież rozpaczliwą próbę walki o swoje prawa jako wspólnoty i domagającej się aktu partycypacji społecznej w stanowieniu rozwiązań bezpośrednio ich dotyczących, w aspekcie ich jakości życia, zagrożenia zdrowotnego i uciążliwej perspektywy dla ich dzieci - jej mieszkańcy mogą odebrać jako próbę zastraszania przez państwowe organy ścigania i demonstrację siły tych organów wobec obywatela?

Mając na uwadze powyższe, proszę o pilne wyjaśnienie okoliczności sprawy opisane w przywołanym artykule prasowym oraz niniejszym piśmie, a także udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Konieczne jest rzetelne i nad wyraz szczegółowe zbadanie opisanych działań, a także podjęcie czynności mających na celu przywrócenie zaufania lokalnej społeczności wobec organów władzy publicznej, a także przywrócenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Robunia.

Czesław Hoc Kołobrzeg, dn. 30.08.2015r.
Poseł na Sejm RP
KP Prawo i Sprawiedliwość

Czytaj e-wydanie »

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 25

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

b
bat na urzednikow

Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.

Art. 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych i służbowych:

kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego; oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik, winny:

przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej; innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku
- będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych be zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych a art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 art. 2 niniejszej ustawy – będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie krany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wypadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sad wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1 – 4 i cz. 1 art. 5 niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5 za występek.
Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem.
Karom za udział, przewidzianym w art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. Z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871

 

 

g
gość2

Dziwne jest stanowisko sołtysa Robunia. Pani sołtys, powinna Pani stać na czele mieszkańców, sołtys powinien reprezentować wszystkich mieszkańców, nie może Pani ukrywać się za murami swojego domu konwersując z jednym mieszkańcem, wymyślając jakiego haka znaleźć na Polanów i Tuszyńskiego. Pani wprowadziła już dużo zamieszania będąc w komisji konsultacyjnej, mówiąc nieprawdę o mieszkańcach Robunia.  To Pani powinna jako pierwsza witać w Robuniu posła - przedstawiciela najwyższego organu władzy w państwie, a nie wysyłać swojego agenta na to spotkanie. Teraz, żeby zachować się honorowo, powinna Pani złożyć dymisję, chyba że nie ma Pani za grosz honoru. Niech Pani wstydzi się swojego postępowania. Mieszkańcy na długo zapamiętają Panią jako osobę, która jest przeciwko mieszkańcom.

A
Andrzej

Burmistrz Gościna nałożył na artykuł "Stop wiatrakom II" cenzurę w dwóch wydaniach "Głosu Gościna" Ten artykuł jest opublikowany na facebook-u na stronach Andrzej Tuszyńskiego.

W
WOLF

DLA NIEZORIENTOWANYCH  o GAWLE ! układ jest o wiele większy

ze stron GK24 Koszalin  -

 

cdn...
" Gawłowski zatrudnił swojego czasu ( czasu handlu zegarkami w PO - o czym dookoła opowiadał Macioszek)
Ole -Aleksandre Organiszczak ( z domu Biczyk) żonę Pawła O. głównego SZEFA - Hummer Bandy -Gangstera napadającego na jubilerów z zegarkami szwajcarskimi , przecież swojego czasu razem z nią śmiałeś się w senacie ,że Borusewicz musiał was uspakajać - ostatnio jej mężulek kręcił z włoską mafią i fajki przemycał - aż do czasu kiedy przyjechali karabinierzy do Wa-wy i aresztowali Włocha jako głównego przedstawiciela kamory na Polskę - dodam ,że Organiszczak był wiceprezesem tej włoskiej firmy - był kryty cały cza przez prokuratora apelacyjnego Błaszczyka - byłego prokuratora wojskowego PRL - tego który z innym sb-ekami kryje te całe stado post UPA tryzubowców wszelkiej maści - Koszalińska Prokuratura i Sądy były kiedyś pod ścisłą kontrola UOP ze względu na tą korupcje UOP już nie ma , ale materiały zostały i nagrania tej całej mafijnej szajki !

Tajemnicza akcja CBŚ; włoska camorra w stolicy - pisal o tym onet

(a firma o której piszesz gdzie pracuje maż koleżanki Gawlowskiego jako wiceprezes)

to Conchetta Spółka - ten włoski Gangster jest tam w rejestrze jako prezes KRS,

DO LUTEGO 2013 Olka-Aleksandra była postawiona przez Stasia jako szefowa funduszy na Ochrone Środowiska - a wiadomo ,że tam kasa płynie - a polska policja i prokuratura kryje wszystkich , którzy są blisko Gawłowskiego, mowa dokładnie o tej pizzerii której współwłaściciel oprócz mafioza Salwatore był mąż Oli -Aleksanrdy dobrej znajomej Gawlowskiego i szefowej z PO w funduszach Ochrony Środowiska !

warto obejrzeć filmy TVN-u - 3 odcinki
Włoska Mafia w Polsce

inne:
WIATRAKI teraz podobno doktor plagiatus działa w tej dziedzinie w Olsztynie i tam też nie kochają za machloje

program o mafii wiatrakowej z tvp
kiedyś wozili niemiecką dziennikarkę w Polsce w bagażniku - śledziła re układy - nie muszę dodawać jaki ma to związek
- ta ENERGIA WIATROWA z doktorem plagiatusem

 

W
Wielbiciel WOLFA.

O rany - czytam i nie wierzę. Czy niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że można znaleźc po IP ? A szkalowanie człowieka z nazwiska - osoby publicznej - jest powaznym przestępstwem. Nie chciałbym miec czegos takiego w papierach.

 

Ale wracają  - za afera z wiatrakami stoją naprawde brudne rzeczy - juz nie tylko wiatraków dotyczące. Gościno - to taki tygiel kumoterstwa, znajomosci,wzajemnych powiązan i zalatwania wielu rzeczy niezgodnie z procedurami. Burmistrz naprawde sie zabazpiecza z kazdej strony, by trwac.

 

Taka mysl - ze polowa z ludzi burmistrza - gdyby jego zabraklo i kazano tym osobom sie wykazac  - cienko by pialo. Bo ponauczali sie przez lata ukladow nic nie robic by sie narobic. To w urzedzie. A armia jego poplecznikow jego corek/synow kolezków, ktorzy dzieki ukladzikom podostawali posady w instytucjach od burmistrza zaleznych - to juz naprawde sluszny tlum.

Wiem wiele wiecej.

g
green
W dniu 02.09.2015 o 11:23, Gość napisał:

Przydupasy HOCA sie uaktywnili..bronia swojego naczelnego cwela..hahahah

Ty chyba jesteś przydupasem swoich cweli z PO. Wszystkie obraźliwe komentarze pisane są w takim samym stylu, bardzo wulgarnie, widać, że umieszcza je ta sama osoba. Pan doktor Hoc jest wspaniałym człowiekiem, nic nie mozna mu zarzucić, dlatego czuć na kilometr, że działasz na zlecenie.

s
szark28
W dniu 02.09.2015 o 12:11, ANDRZEJ RADOMSKI napisał:

Hoc to zwykly UBEK i szmata..za komuny donisil az trzeszczalo-potem po ukladzie wjechal na stolek i tak sie do niego przysral ze sie odkleic nie moze....WALIC TEGO CZERWONEGO PAJAKA W RYJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chory człowieku, zachowujesdz sie jak troll działający na zlecenie POlszewików. Blady strach padł na prześladowców zwykłych ludzi i stąd taki obrzydliwy komentarz wobec człowieka, który jest najlepszym posłem w naszym regionie. Nie zdziwiłbym się gdybyś okazał się pracownikiem gminy Gościno, który dostał rozkaz szkalowania posła za to, że zajął się sprawą nękania mieszkańców Robunia.

H
Hanss

POlQszewie trzeba rozliczyć.

W
Wolf

prezez

 

prezes tej firmy Bilski Ryszard Prezes Zarządu   

FIRMA WIATROWA:

ELEKTROWNIE WIATROWE GŁUCHOŁAZY SP Z O O (KRS: 0000299284, NIP: 8522529040, REGON: 320486555) Swiridow Andrzej  Członek Zarządu Bilski Ryszard Prezes Zarządu    

a teraz MOCNE !!! chodzi o zbieżność nazwisk !

Swiridow Andrzej  Członek Zarządu

 

a kim jest inny SWIDIROW ? RUSKIM AGENTEM !

Kim jest tajemniczy Leonid Swiridow: 1) Wprost.pl: Leonid Swiridow opisywany w Czechach jako rosyjski szpieg organizował wycieczke polskich dziennikarzy do Moskwy. Płacił koncern Acron który chce przejąc Grupe Azoty. 2) Niezalezna.pl: Leonid Swiridow akredytowany w Warszawie korespondent rosyjskiej agencji RIA Novosti wcześniej deportowany z Czech w związku z podejrzeniami o szpiegostwo obrażał na Facebooku śp. Lecha Kaczyńskiego.

 

 

A KTO ZOSTAŁ WSTAWIONY DO grupy azoty I PRZEZ KOGO ??? to juz inny temat

 

 

powiazany w KRS ze spólka GAWLOWSKIEGO:

 

Eco-Wind Sp. z o.o. Warszawa - komunikacja Warszawa, KRS 0000246973

ORAZ FIRMA WIATROWA Z PODKARPACIA

Elektrownie Wiatrowe Podkarpacia Sp. z o.o. (Warszawa - komunikacja Warszawa, wykreślona z rejestru 2012-10-31), KRS 0000280768

 

W
WOLF

FIRMA WIATROWA:

ELEKTROWNIE WIATROWE GŁUCHOŁAZY SP Z O O (KRS: 0000299284, NIP: 8522529040, REGON: 320486555) Swiridow Andrzej  Członek Zarządu Bilski Ryszard Prezes Zarządu    

a teraz MOCNE !!! chodzi o zbieżność nazwisk !

Swiridow Andrzej  Członek Zarządu

 

a kim jest inny SWIDIROW ? RUSKIM AGENTEM !

Kim jest tajemniczy Leonid Swiridow: 1) Wprost.pl: Leonid Swiridow opisywany w Czechach jako rosyjski szpieg organizował wycieczke polskich dziennikarzy do Moskwy. Płacił koncern Acron który chce przejąc Grupe Azoty. 2) Niezalezna.pl: Leonid Swiridow akredytowany w Warszawie korespondent rosyjskiej agencji RIA Novosti wcześniej deportowany z Czech w związku z podejrzeniami o szpiegostwo obrażał na Facebooku śp. Lecha Kaczyńskiego.

 

 

A KTO ZOSTAŁ WSTAWIONY DO grupy azoty I PRZEZ KOGO ??? to juz inny temat

 

A
Antoni

Poseł Hoc to wielki człowiek.

G
Gość

Przydupasy HOCA sie uaktywnili..bronia swojego naczelnego cwela..hahahah

Z
Zenek

Brawo Panie Posle - gonić mafię POpaprancow

U
UOP

do wszystkich - proszę o informacje jakie firmy zamierzały stawiać wiatraki w okolicy Gościna i Robunia - wtedy łatwiej będzie ustalić POwiązania w KRS z tzw. układem w PO

G
Gość

Nie popieram PiS-u, ale szacunek dla posła za takie pismo do policji. Ciekawe czy odpowiedź komendanta zostanie opublikowana. Zrobią pewnie wszystko by wyciszyć ten kolejny skandal. 

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3