MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Czego nie można robić na maturze? Zapamiętaj przed egzaminem. Ściąganie to dopiero początek. A co zabrać ze sobą na maturę?

Magdalena Konczal
Czego nie można robić na maturze?
Czego nie można robić na maturze? Fot. Piotr Krzyżanowski/Polska Press Grupa / pexels Rodnae Production
Co można robić na maturze, a czego nie wolno? Czy dozwolone jest wyjście do łazienki w trakcie egzaminu, zabranie ze sobą wody, chusteczek, komórki czy talizmanów na szczęście? Takie pytania zadają sobie tegoroczni maturzyści. Z myślą o nich przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym wyjaśniamy czego lepiej unikać na maturze, a co jest dozwolone, a także przypominamy, jakie pomoce można mieć ze sobą w przypadku poszczególnych egzaminów.

Spis treści

Czego nie wolno robić na maturze?

Czego nie wolno robić na maturze? Przede wszystkim ściągać. Jeśli więc ktoś planuje pochować w marynarce, butach czy pod sukienką ściągi, to lepiej zrezygnować z tego pomysłu. Oszukiwanie na maturze prowadzi do tego, że egzamin danego ucznia może zostać unieważniony. Jest to jednoznaczne z niezdaną maturą.

W momencie, gdy uczeń zostanie przyłapany na ściąganiu podczas pisania egzaminu z przedmiotu nieobowiązkowego, na świadectwie maturalnym, w rubryce tego przedmiotu otrzymuje 0 punktów. Maturzysta może zostać także ukarany za zakłócanie przebiegu egzaminu. Praca takiego ucznia również najczęściej zostaje unieważniona. Na maturze nie można chodzić po sali, rozmawiać czy w jakikolwiek inny sposób utrudniać innym zdającym pisania.

Czy na maturze można mieć komórkę?

Na maturę nie można wnosić telefonów czy żadnego innego sprzętu elektronicznego, a tym samym korzystać z tych sprzętów. Niedozwolone jest także zabierania ze sobą figurek czy amuletów szczęścia.

Czy z matury można wyjść wcześniej?

Uczniowie zastanawiają się także, czy z matury można wyjść wcześniej. Jest to możliwe. Maturzysta, który już zakończył egzamin, zgłasza się, wówczas podchodzi do niego jedna z osób nadzorujących, sprawdza, czy odpowiedzi przeniesione są do klucza odpowiedzi i zabezpiecza dany egzamin. Z matury można wyjść wcześniej, są jednak pewne warunki:

 • salę można opuścić nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu egzaminu;
 • w ciągu ostatnich 15 minut egzaminu nie wolno już opuszczać sali, należy poczekać do końca;
 • przed zgłoszeniem chęci opuszczenia sali, należy zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki.

Czy w trakcie matury można wyjść do toalety?

Kolejnym pytaniem, które bardzo często zadają sobie przyszli maturzyści, jest: „Czy można wyjść do toalety w trakcie matury?”. To jeden z niewielu powodów, dla których uczeń może opuścić salę egzaminacyjną. Maturzysta zgłasza potrzebę skorzystania z toalety poprzez podniesienie ręki, a następnie zostaje tam odprowadzony przez jednego z członków komisji nadzorujących egzamin.

Co trzeba zabrać ze sobą na maturę? Te przedmioty warto mieć

W ferworze przygotowań do egzaminu dojrzałości bardzo łatwo zapomnieć o podstawowych zasadach, na przykład o tym, co trzeba wziąć na maturę. Bez odpowiedniego dokumentu nie zostaniemy wpuszczeni na salę egzaminacyjną. Przypominamy, że każdy maturzysta powinien mieć ze sobą:

 • Dowód osobisty. Przed przystąpieniem do matury musimy okazać ważny dokument ze zdjęciem. Jeśli nie będziemy mieli go przy sobie, nie zostaniemy dopuszczeni do egzaminu;
 • Długopis z czarnym wkładem. Najlepiej mieć ze sobą kilka długopisów, w razie gdyby jeden z nich się wypisał.

Co jeszcze warto zabrać ze sobą na maturę? Oto lista rzeczy, które mogą okazać się przydatne:

 • Butelka z wodą;
 • Chusteczki higieniczne;
 • Ołówek, który przyda się przy robieniu notatek czy zaznaczaniu ważnych fragmentów w tekście. Warto wziąć przynajmniej dwa.

Czy na maturę z matematyki można zabrać kalkulator? Lista rzeczy, które można wnieść na salę

Wiele osób zastanawia się, czy na maturę z matematyki można zabrać kalkulator. Okazuje się, że tak. W zależności od zdawanego przedmiotu na salę egzaminacyjną dozwolone jest wniesienie konkretnych rzeczy, które mogą okazać się przydatne podczas pisania egzaminu.

Na maturę z matematyki, biologii i geografii można zabrać kalkulator prosty, a więc taki, który umożliwia wykonywanie najprostszych obliczeń (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie). Wnoszenie sprzętu, dzięki któremu można wykonać bardziej skomplikowane rachunki, jest zabronione. Inaczej jest w przypadku matury z fizyki. Tam można mieć ze sobą kalkulator naukowy (ale tylko w formule 2023, osoby przystępujące do formuł 2015 mogą mieć ze sobą jedynie kalkulator prosty). Niektórzy maturzyści zastanawiają się, czy na maturę można zabrać kalkulator o konkretnym kształcie, np. serduszko. Jest to dozwolone. Na maturę z matematyki można zabrać także cyrkiel i linijkę.

Z kolei na maturę z geografii, historii, historii sztuki i historii muzyki można wnieść lupę, która pomoże przy odczytywaniu danych z map, wykresów czy diagramów. Szczegółowo o tym, co warto wziąć na egzamin, piszemy w tekście: Co można wnieść na maturę z matematyki i innych przedmiotów?.

Jakie pomoce na maturze zapewnia szkoła?

Szkoła również zapewnia określone pomoce, które mogą okazać się przydatne w trakcie pisania. W zależności od egzaminu są to:

 • Karta z wybranymi wzorami matematycznymi;
 • Słownik poprawnej polszczyzny (tylko w formule 2015);
 • Słownik ortograficzny (tylko w formule 2015);
 • Karta z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi (na egzamin z biologii, chemii i fizyki).
Trwa głosowanie...

Który przedmiot maturalny jest najtrudniejszy?

Otwieranie arkuszy maturalnych przed wyznaczonym czasem

Zabronione jest także otwieranie arkuszy przed wyznaczonym czasem, a więc przed godz. 9.00 lub 14.00 w zależności od tego, o której rozpoczyna się egzamin. W ubiegłych latach zdarzały się sytuacje, gdy tematy rozprawek lub zadania z arkusza pojawiały się w internecie jeszcze przed egzaminem. Koperty z arkuszem nie można jednak otwierać przed czasem.

W 2023 roku CKE pierwszy raz wprowadziło dodatkowe zabezpieczenia, które miały zapobiec ewentualnym przeciekom: do kopert losowo wkładano nadajniki, informujące CKE, jeśli dana koperta zostałaby otworzona przed czasem. Nie warto też wierzyć w rzekome przecieki maturalne, które co jakiś czas pojawiają się w mediach społecznościowych.

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Czego nie można robić na maturze? Zapamiętaj przed egzaminem. Ściąganie to dopiero początek. A co zabrać ze sobą na maturę? - Strefa Edukacji

Wróć na gk24.pl Głos Koszaliński