Nieruchomość gruntowa niezabudowana na sprzedaż. Garlica Murowana k. Krakowa

Materiał informacyjny Orlen Paliwa

Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ
CENA WYWOŁAWCZA: 261 000 zł netto
(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych netto)
Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:
www.orlenpaliwa.com.pl

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Garlicy Murowanej przy ul. Piaskowej. Działka nr 207 o powierzchni 2 700 m2. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1,1 km od drogi wojewódzkiej nr 794, ok. 2 km od miejscowości Zielonki i ok. 5 km od Krakowa. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00319811/2.

Bliskie i dalsze sąsiedztwo stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Od strony zachodniej znajduje się strumyk . Teren działki położony jest ok. pół metra poniżej poziomu drogi dojazdowej. Teren działki od drogi jest płaski dalej lekko pochylony w kierunku strumienia. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami samosiejkami na pow. ok. 60%. Przez działkę biegnie linia energetyczna średniego napięcia.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości:


ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne.
 
Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672 603

 

Galerie handlowe otwarte od 1 lutego?

Wideo

Materiał oryginalny: Nieruchomość gruntowa niezabudowana na sprzedaż. Garlica Murowana k. Krakowa - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie