MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Wszystkie pytania od CKE i odpowiedzi. Matura poprawkowa ustna już niebawem

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
od 16 lat
Pytania jawne na maturę ustną z języka polskiego zostały okrojone. Ostatecznie maturzystów obowiązuje 110 zagadnień. Wszystkie oparte są na lekturach. Matura poprawkowa ustna została zaplanowana na 21 sierpnia 2023 roku. Osoby, które poprawiają język polski znajdą tu najważniejsze informacje o egzaminie ustnym, aktualną listę pytań jawnych na maturę oraz odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Dostępne są opracowania ze starożytności, a także część ze średniowiecza, czyli m.in. z „Antygony”, „Legendy o św. Aleksym”, Biblii czy „Kwiatków św. Franciszka”.

Spis treści

Pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego podane przez CKE. Tak wygląda matura ustna

Zmiany zaszły nie tylko w pisemnej formie egzaminu. Matura ustna z języka polskiego w 2023 roku różni się od tej, do której przystępowano przed pandemią. Warto przypomnieć sobie te zasady także w kontekście matury poprawkowej ustnej, która została zaplanowana na 21 sierpnia.

Uczniowie na sali egzaminacyjnej.
Aktualna (na 1.03.23) pula pytań jawnych na maturę 2023. Fot. Mariusz Kapała / Polska Press

Egzamin maturalny z języka polskiego w formie ustnej od 2023 składa się z dwóch zadań:

 1. Zadanie pierwsze będzie jednym z jawnych pytań egzaminacyjnych, nawiązującym do lektury;
 2. W zadaniu drugim uczniowie otrzymają fragment tekstu literackiego, ikonograficznego lub językowego i na jego podstawie będą musieli odpowiedzieć na zadane pytanie, jednocześnie odwołując się do innego tekstu kultury albo utworu literackiego.

Maturzyści po wylosowaniu zestawu mają 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Przez kolejne 10 minut wygłaszają wypowiedź monologową na pytania, które znalazły się w zestawie. Na końcu (przez 5 minut) uczniowie odpowiadają na zadawane przez egzaminatora pytania.

Wszystkich pytań obowiązujących na maturze 2024 jest 110.

Pytania jawne na maturę 2024 z języka polskiego. Lista i odp...

Matura 2023 łatwiejsza. To już pewne

W związku z dwuletnią przerwą w maturach ustnych, sporo osób zastanawiało się, czy egzaminy w tej formie odbędą się w 2023 roku. Okazuje się, że rzeczywiście egzaminy te się odbyły. Podkreślił to także Przemysław Czarnek na konferencji prasowej, która odbyła się 26 stycznia 2023 roku.

– W tym roku wracamy do egzaminu ustnego i od tego odejścia nie ma. W ubiegłym roku rezygnacja w egzaminów ustnych wynikała tylko z powodów sanitarnych – mówił minister edukacji. – Przypominam, że egzamin ustny nie podlega ocenie egzaminatorów CKE, ale nauczycieli prowadzących przedmioty. Po maturach próbnych widzimy, że młodzież jest do egzaminu dobrze przygotowana.

Z czym uczniowie mają problemy na maturze? A z którymi zadaniami sobie dobrze radzą?

Kolejne zmiany na maturze 2023. CKE po przeanalizowaniu matu...

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 1.03.23 r. liczba pytań jawnych została zmniejszona, będzie ich nie ponad 200, ale 110. Pełna lista znajduje się na stronie cke.gov.pl>>, a także poniżej.

Trwa głosowanie...

Co uważasz na temat zmniejszenia liczby pytań jawnych na maturze ustnej?

15 marca 2023 roku ogłoszono, że ułatwienia zostały wprowadzone nie tylko na maturze ustnej, ale także na egzaminie pisemnym. Na języku polskim uczeń będzie mógł popełnić więcej błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Na matematyce zmniejsza się liczba zadań zamkniętych typu niż zadania wielokrotnego wyboru, czyli prawda/fałsz i zadań na dobierani, a na języku angielskim nastąpi zastąpienie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Matura 2023 – jawne pytania na egzamin ustny z polskiego

Poniżej zarówno w formie tekstowej, jak i galerii przedstawiamy listę zagadnień wymaganych na maturze ustnej z polskiego 2023. Można znaleźć je także na stronie cke.gov.pl. Trzeba je jednak czytać łącznie z Aneksem.

Ile jest pytań jawnych na maturę ustną 2023?

Sporo osób zastanawia się, ile jest pytań jawnych na maturze 2023. Po ogłoszeniu zmian uczniowie muszą zapoznać się z 110 pytaniami jawnymi. Wcześniej miało być 227, a początkowo 280.

Jawne pytania na maturę ustną z polskiego 2023. Lista i odpowiedzi

Oto pełna lista jawnych pytań na maturę ustną z języka polskiego 2023. Zagadnienia dotyczą lektur szkolnych. Do niektórych pytań egzaminacyjnych mamy już odpowiedzi. Wystarczy kliknąć w podświetloną nazwę pytania.

Biblia

Jan Parandowski, "Mitologia"

Homer, "Iliada"(fragmenty)

Sofokles, "Antygona"

"Legenda o świętym Aleksym" (fragmenty)

"Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" (fragmenty)

"Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu" (fragmenty)

"Pieśń o Rolandzie" (fragmenty)

 1. Wzór rycerza idealnego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pieśni o Rolandzie". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dante Alighieri, "Boska komedia" (fragmenty)

 1. Motyw wędrówki i jego literackie realizacje. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Boskiej komedii" Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Kochanowski, "Odprawa posłów greckich"

 1. Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw władzy w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Piotr Skarga, "Kazania sejmowe" (fragmenty)

 1. Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Kazań sejmowych" Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jan Chryzostom Pasek, "Pamiętniki" (fragmenty)

 1. Sarmacki portret polskiego szlachcica. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

William Szekspir, "Makbet"

 1. Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Motyw władzy. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wizerunek kobiety w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Makbeta" Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Molier, "Skąpiec"

 1. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Skąpca" Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

 1. Uniwersalizm prawdy o naturze ludzkiej w bajkach. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Konrad Wallenrod"

 1. Tragizm losu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Podstępne metody walki z wrogiem jako zaprzeczenie etosu rycerskiego. Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. W jaki sposób literatura przedstawia problem wyboru między życiem prywatnym a obowiązkiem wobec ojczyzny? Omów zagadnienie na podstawie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz"

 1. Funkcje obrazów przyrody w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić ciężką winę? Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Dziady" część II

 1. Sprawiedliwość i moralność w kulturze ludowej. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, "Dziady" część III

 1. Funkcje snu i widzenia w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Bohater literacki wobec samotności. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Motywy biblijne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Bunt wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dziadów" część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, "Balladyna"

 1. Motyw zbrodni i kary. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konsekwencje dokonanych wyborów życiowych. Omów zagadnienie na podstawie "Balladyny" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Juliusz Słowacki, "Kordian"

 1. Wartości, dla których człowiek gotów jest poświęcić życie. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie "Kordiana" Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bolesław Prus, "Lalka"

 1. Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 8. Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Eliza Orzeszkowa, "Gloria victis"

 1. Motyw bohaterów zapomnianych przez naród. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Przyroda jako świadek historii. Omów zagadnienie na podstawie utworu "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, "Potop"

 1. Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fiodor Dostojewski, "Zbrodnia i kara"

 1. Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stanisław Wyspiański, "Wesele"

 1. Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 6. Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 7. Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stefan Żeromski, "Przedwiośnie"

 1. Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, "Proszę państwa do gazu"

 1. Literacki obraz zdehumanizowanego świata. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tadeusz Borowski, "Ludzie, którzy szli"

 1. Kaci i ofiary – obraz międzyludzkich relacji w obozie. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Na czym polega dehumanizacja człowieka? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Gustaw Herling-Grudziński, "Inny świat"

 1. Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Jakie znaczenie ma tytuł do zrozumienia sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Hanna Krall, "Zdążyć przed Panem Bogiem"

 1. Literatura faktu jako źródło wiedzy o przeszłości. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Zagłada z perspektywy świadka i uczestnika wydarzeń w getcie. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Dwie perspektywy wyścigu w walce o życie – wojenna i powojenna. Omów zagadnienie na podstawie książki "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Albert Camus, "Dżuma"

 1. Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Powinności moralne człowieka w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie "Dżumy" Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

George Orwell, "Rok 1984"

 1. Funkcjonowanie jednostki w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 4. Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 5. Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści "Rok 1984" George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sławomir Mrożek, "Tango"

 1. Problem upadku wartości. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 2. Konflikt i spór pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
 3. Groteskowa reinterpretacja motywu tańca. Omów zagadnienie na podstawie "Tanga" Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu "Raport o stanie wojennym"

 1. Stan wojenny z perspektywy zwykłego człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu "Raport o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marek Nowakowski, "Górą Edek"

 1. Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Górą Edek" Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jacek Dukaj, "Katedra"

 1. Człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie i świecie. Omów zagadnienie na podstawie "Katedry" Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, "Miejsce"

 1. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie "Miejsca" Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Olga Tokarczuk, "Profesor Andrews w Warszawie"

 1. Literacki obraz stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Lista jawnych pytań egzaminacyjnych wraz z Aneksem 2023 znajduje się na stronie cke.gov.pl

Źródło:
własne/PAP

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Wszystkie pytania od CKE i odpowiedzi. Matura poprawkowa ustna już niebawem - Strefa Edukacji

Wróć na gk24.pl Głos Koszaliński