MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Grupa Orlen podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r. Zysk netto koncernu za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 2,8 mld zł

Agnieszka Kamińska
Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu: Musimy nadrabiać zaległości, a tam, gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo, zweryfikować wcześniejsze założenia.
Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu: Musimy nadrabiać zaległości, a tam, gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo, zweryfikować wcześniejsze założenia. screen
Grupa Orlen podała wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku. Zysk netto koncernu za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 2,8 mld zł i był niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. - Musimy nadrabiać zaległości, a tam, gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo, zweryfikować wcześniejsze założenia - skomentował Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Grupa ORLEN przedstawia wyniki finansowe koncernu za pierwsze trzy miesiące 2024 r. Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu mówił na konfernecji prasowej, że cele zadeklarowane w strategii Grupy Orlen do 2030 są zgodne z kierunkami rozwoju rynku, ale ich realizacja jest opóźniona.

- Musimy nadrabiać zaległości, a tam, gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo, zweryfikować wcześniejsze założenia. Aby możliwa była realizacja strategicznych celów, część projektów inwestycyjnych wymaga znacznego przyspieszenia. Szczegółowy kierunek zweryfikowanych działań przedstawimy w aktualizacji strategii, którą opublikujemy do końca tego roku – powiedział na konferencji prasowej Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN.


Ireneusz Fąfara
podkreślił, że jedną z największych szans biznesowych jest transformacja energetyczna. A Grupa ORLEN musi tę szansę wykorzystać. Prezes stwierdził również, że koncern skupia się na najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach i kładzie nacisk na efektywność.

- Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy wszystkie decyzje będą oparte na jasnych kryteriach. Każda złotówka musi być racjonalnie zainwestowana i przynosić zwrot zgodnie z harmonogramem i budżetem. Tu nie będzie wyjątku. Naszą ambicją jest regularna wypłata dywidendy i podnoszenie wartości firmy dla akcjonariuszy. Chcę, żeby Orlen znów był kojarzony jako firma wiarygodna i szczera; aby te dwie cechy były paliwem, które pozwoli nam przyspieszyć - dodał prezes Ireneusz Fąfara.

- Będziemy konsekwentnie rozwijać energetykę gazową tak, aby w 2030 r. zupełnie odejść od węgla. Paliwa kopalne niedługo staną się przeszłością, dlatego przystosowujemy do tego naszą sieć sprzedaży - podkreślił prezes.

Prezes wskazał, że na stacjach mają pojawić się stacje ładowania aut elektrycznych, rozwijana ma być też oferta pozapaliwowa. Fąfara podkreślił, że rozwijane będą projekty dotyczące atomu i petrochemii. Odniósł się również do działaności poprzednich władz koncernu.

- Kwoty określane w komunikatach przekazywane przez firmę, dotyczące wielkości inwestycji, różniły się znacznie od pierwotnie założonych. Dokonywaliśmy wielkich odpisów. Tak nie może być realizowany projekt. Chcemy ogłosić strategię rozwoju petrochemii jeszcze w tym roku - stwierdził.

Poza tym, priorytetem dla koncernu - jak mówił prezes - jest bezpieczeństwo pracowników.

- Absolutnym priorytetem jest dla nas zdrowie i życie pracownków i do tego się zobowiązuję - powiedział prezes Ireneusz Fąfara.

„Wracamy do wartości, którymi powinna kierować się spółka giełdowa”

Wiceprezes Orlenu Magdalena Bartoś przyznała, że koncern utrzymuje stabilną sytuację finansową.

- Mamy mocne fundamenty, które umożliwiły zarządowi, zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową, zarekomendowanie wypłaty dywidendy za 2023 rok na poziomie 4,15 zł na akcję. Wracamy do wartości, którymi powinna kierować się spółka giełdowa. Zamierzamy przywrócić standardy ładu korporacyjnego i ujednolicić metody raportowania w całym koncernie. (...) Nadal mamy bardzo dobrze zdywersyfikowany biznes. Cztery z sześciu naszych segmentów osiągnęły dobre rezultaty w pierwszym kwartale. To przede wszystkim rafinerie i detal, które dostarczyły rezultaty zgodne z oczekiwaniami. Największe wyzwanie w zarządzaniu wynikami miał segment wydobycia, czyli Upstream. Warunki makroekonomiczne w segmencie petrochemii były bardzo ciężkie i ten segment w I kwartale zdołał wyjść na zero - stwierdziła Magdalena Bartoś, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Wiceprezes Orlenu Magdalena Bartoś wskazała, że koncern utrzymuje stabilną sytuację finansową.
Wiceprezes Orlenu Magdalena Bartoś wskazała, że koncern utrzymuje stabilną sytuację finansową. screen

Prezes poinformował, odpowiadająć na pytania dziennikarzy, że trwają obecnie audyty. Koncern prowadzi bardzo szeroką działalność, ma wiele dodatkowych, przybocznych inicjatyw. Należy zastanowić się, jak mówił prezes, nad sensowonością niektórych z nich.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze poruszyli kwestię m.in. spraw personalnych w koncernie. Prezes Ireneusz Fąfara tłumaczył, że jedyną miarą oceny pracowników jest i będzie jakość ich pracy.

Prezes przypomniał na konferencji prasowej, odpowiadająć na pytania dziennikarzy, że trwają obecnie audyty
Prezes przypomniał na konferencji prasowej, odpowiadająć na pytania dziennikarzy, że trwają obecnie audyty screen

Wcześniej, 22 maja, koncern opublikował komunikat prasowy dotyczący wyników finansowych za I kwartał 2024. Grupa ORLEN podała wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku. Zysk netto koncernu za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 2,8 mld zł. Koncern wypracował przychody na poziomie 82,3 mld zł.

Wyniki finansowe Grupy ORLEN

"Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2024 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 8,4 mld zł i zyskiem netto w wysokości 2,8 mld zł. Stabilne wyniki finansowe osiągnięto przy jednoczesnym spadku długu netto o 1 mld zł (kw/kw). W tym czasie koncern przeznaczył blisko 6,4 mld zł na inwestycje we wszystkich obszarach działalności. W efekcie wzrostu popytu w Polsce oraz wejścia na nowy rynek i przejęcia ponad 260 stacji paliw w Austrii segment detaliczny odnotował o 20% wyższą sprzedaż (r/r). Stabilne wyniki wypracował segment energetyki, który zwiększył do blisko 70% produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych" - czytamy w komunikacie koncernu.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa ORLEN wypracowała:

  • Przychody na poziomie: 82,3 mld zł,
  • EBITDA LIFO w wysokości: 8,4 mld zł -wynik operacyjny przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych w wysokości (-) 0,7 mld zł,
  • Zysk netto na poziomie: 2,8 mld zł.

W pierwszym kwartale 2024 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości blisko 2,3 mld zł. Koncern osiągnął ten wynik w otoczeniu normalizujących się marż rafineryjnych, utrzymując wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 90%. Rafinerie Grupy w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiły w tym czasie 9,5 mt ropy. W Polsce i Czechach osiągnięto wyższy uzysk paliw (r/r), przy porównywalnym poziomie na Litwie.

Koncern zwiększył produkcję o blisko 14%

Na wynik segmentu wydobycie na poziomie (-) 4,1 mld zł wpływ miały przede wszystkim przyjęte rozwiązania regulacyjne wspierające konsumentów, a także spadek cen gazu o ok. 48%. Koncern w pierwszym kwartale br. zwiększył o blisko 14% produkcję (r/r), która wyniosła ok. 215 tys. boe/d. Przyczyniła się do tego przede wszystkim konsolidacja aktywów przejętej spółki KUFPEC w Norwegii.

EBITDA na poziomie 7,9 mld zł zanotował w pierwszym kwartale br. segment gazu. Wynik ten osiągnięto przy niższych (r/r) marżach handlowych i negatywnym wpływie makro. Jednocześnie korzystne dla wyniku segmentu były: efekt niższej (r/r) ceny wytłoczeń surowca z magazynów oraz niższe koszty importu. Dostawy gazu do Polski wyniosły w tym czasie 28,1 TWh, z czego 46% stanowiło LNG. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą na koniec kwartału wyniósł 8,6 TWh.

W efekcie niższych marż na wszystkich produktach petrochemicznych oraz umocnienia złotego względem euro, segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 4 mln zł. Jednocześnie o 9% (r/r) wzrosły wolumeny sprzedaży, w tym wyższa była sprzedaż olefin o 9%, nawozów o 40% i PTA o 37%. W Polsce sprzedaż wzrosła o 13%.

Segment energetyki w pierwszym kwartale br. zanotował wynik EBITDA na poziomie 2,4 mld zł. Łączna moc zainstalowana w Grupie ORLEN wyniosła 5,6 GWe, dzięki czemu wyprodukowano w tym czasie 5,5 TWh energii elektrycznej, o 12% więcej (r/r). Wzrost produkcji był możliwy m.in. dzięki przejęciu nowych farm wiatrowych. Obecnie już blisko 70% energii elektrycznej wytwarzane jest z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Wynik EBITDA segmentu detalicznego w pierwszym kwartale br. to 511 mln zł. Jest on efektem m.in. wyższej o 20% sprzedaży, która w Polsce wzrosła o 13%, a w Czechach o 21%. Po raz pierwszy zaraportowane zostały także wyniki przejętej w styczniu br. sieci stacji paliw w Austrii, które stanowią 8% łącznej sprzedaży. Między innymi dzięki tej transakcji sieć ORLEN powiększyła się o 361 nowoczesnych stacji paliw, których łącznie koncern ma już 3 483 w siedmiu krajach Europy. Jednocześnie ORLEN konsekwentnie inwestuje w stacje alternatywnego tankowania, których liczba zwiększyła się o 137 (r/r) do 787, głównie w Polsce (541) i w Czechach (142). Rośnie także liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej. Obecnie jest ich już 2 666, z czego ponad 70% w Polsce.

Orlen utrzymuje stabilną sytuację finansową

Na koniec pierwszego kwartału br. dzięki wygenerowaniu 11,7 mld zł przepływów z działalności operacyjnej poziom długu netto ORLEN pozostawał na bezpiecznym poziomie 0,8 mld zł. Natomiast stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,01x. Docenił to rynek finansowy. ORLEN utrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Biznesu codziennie. Obserwuj StrefaBiznesu.pl!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Ceny złota na nowym, historycznym poziomie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Grupa Orlen podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r. Zysk netto koncernu za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 2,8 mld zł - Strefa Biznesu

Wróć na gk24.pl Głos Koszaliński