Trwa walka o budowę drogi ekspresowej S6 [wideo]

  Trwa walka o budowę drogi ekspresowej S6 [wideo]

  Marzena Sutryk

  Głos Koszaliński

  Aktualizacja:

  Głos Koszaliński

  W Koszalinie podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra

  W Koszalinie podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, w którym poruszona została kwestia ewentualnych opóźnień dotyczących budowy drogi S6 ©archiwum polskapress

  W Koszalinie podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, w którym poruszona została kwestia ewentualnych opóźnień dotyczących budowy drogi S6.
  W Koszalinie podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra

  W Koszalinie podczas wtorkowego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 jego uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, w którym poruszona została kwestia ewentualnych opóźnień dotyczących budowy drogi S6 ©archiwum polskapress

  Przyczynkiem do powstania stosownej uchwały był wywiad, którego Głosowi Koszalińskiemu udzielił wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.


  Oto treść wspomnianej uchwały  Uchwała nr 8/2016

  Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

  z dnia 25 października 2016 r.

  w sprawie wystąpienia

  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka
  Na podstawie § 18 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Samorządowego S6, uchwala się co następuje:

  §1. Przyjmuje się wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

  §2. Upoważnia się Prezesa Zarządu do przekazania wystąpienia, o którym mowa w §1 Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Panu Andrzejowi Adamczykowi oraz do wiadomości parlamentarzystom województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

  §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  do Uchwały nr 8/2016

  Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

  z dnia 25 października 2016 r.
  Uchwałą nr 3/2016 z dnia 1 marca 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przyspieszenia przeciągających się rozstrzygnięć ogłoszonych przez GDDKiA O. Gdańsk we wrześniu i październiku 2015 r. przetargów na projektowanie i budowę trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

  Na ww. Uchwałę odpowiedział Zastępca Dyrektora GDDKiA O. Gdańsk Pan Waldemar Chejmanowski pismem z dn. 30.03.2016 r. informując, że przygotowanie inwestycji do realizacji przebiega zgodnie z założonym planem i harmonogram oddania do użytku trasy ekspresowej S6 nie jest zagrożony.

  Z uwagi na fakt, iż do połowy maja 2016 r. nie nastąpił istotny postęp w przetargach, Walne Zebranie Stowarzyszenia podjęło Uchwałę nr 6/2016 z dnia 16 maja 2016 r. dotyczącą wystąpienia w przedmiotowej sprawie z prośbą o interwencję do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło.

  W odpowiedzi z dn. 30 czerwca 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiedzialny za drogi Pan Jerzy Szmit z up. Ministra Infrastruktury i Budownictwa poinformował, że prace związane z realizacją odcinków trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami oraz z poszanowaniem zasad prowadzonego procesu inwestycyjnego.

  Prezydent Koszalina- Piotr Jedliński o drodze ekspresowej S6  Jednak z opublikowanego w „Głosie Koszalińskim Dzienniku Pomorza” w dniu 18.10.2016 r. wywiadu z wiceministrem Panem Jerzym Szmitem wynika, że realizacja trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim w zakładanym pierwotnie terminie nie jest pewna i decyzja o realizacji przedmiotowej inwestycji jeszcze nie zapadła.

  Wobec powyższego i przy dalszym braku jakiegokolwiek postępu we wspomnianych na wstępie przetargach, zasadne jest skierowanie przez Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka z apelem o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6.

  Przedstawiając powyższe wnoszę o przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia przedmiotowej Uchwały.  Wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6

  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka
  Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 apeluje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o nie wycofywanie się i nie odkładanie w czasie realizacji pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na projektowanie i wykonawstwo których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi jesienią 2015 r.

  W ogłoszonych w ubiegłym roku we wrześniu i październiku przetargach na realizację odcinków trasy ekspresowej S6 z Koszalina do Słupska, drugiej nitki obwodnicy Słupska, odcinka Słupsk – Lębork, Trasy Kaszubskiej i Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej do dzisiaj procedura nie wykroczyła poza wstępny etap postępowania polegający na weryfikacji potencjału zainteresowanych wykonawców.

  Interweniujące w maju 2016 r. o przyspieszenie opóźniającej się realizacji inwestycji w województwie pomorskim Walne Zebranie Stowarzyszenia Samorządowego S6, z upoważnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa od Podsekretarza Stanu Pana Jerzego Szmita otrzymało zapewnienie (pismo nr DDP.2.453.3.2016.mz.1 z dn. 30 czerwca 2016 r.), że prace związane z budową ww. odcinków planowanej trasy ekspresowej S6 odbywają się zgodnie z założonymi harmonogramami oraz z poszanowaniem zasad prowadzonego procesu inwestycyjnego.

  Tymczasem Pan Minister Jerzy Szmit w wywiadzie dla „Głosu Koszalińskiego Dziennika Pomorza” z dnia 18.10.2016 r. stwierdził publicznie, że w sprawie budowy pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6 decyzja jeszcze nie zapadła i nie wiadomo kiedy przedmiotowa inwestycja miałaby być zrealizowana.

  Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6 zwraca się z gorącym apelem do Pana Ministra o pilne rozstrzygnięcie opóźniających się przetargów i niezwłoczną realizację pomorskich odcinków trasy ekspresowej S6, na które od lat czekają mieszkańcy i samorządy Pomorza.

  Odłożenie w bliżej nieokreśloną przyszłość realizacji trasy ekspresowej S6 w województwie pomorskim będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i wewnątrz regionu. To zmniejszenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej nisko uprzemysłowionych obszarów Pomorza, wysokie koszty społeczne związane z częstymi śmiertelnymi wypadkami na drodze krajowej nr 6, liczne problemy komunikacyjne i środowiskowe.

  Rezygnacja z pierwotnie planowanych terminów zakończenia przedmiotowej inwestycji byłaby także ogromnym marnotrawstwem środków publicznych, gdyż z czasem wygasną wydane decyzje środowiskowe i zdezaktualizują się posiadane przez GDDKiA koncepcje programowe trasy ekspresowej, na pozyskanie których wydatkowano znaczące środki z budżetu Państwa.

  Dlatego jeszcze raz zwracamy się z prośbą do Pana Ministra by Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie rezygnowało z planowanych pierwotnie terminów oddania do użytku trasy ekspresowej S6 i aby postęp w budowie trasy ekspresowej S6 dotyczył w równym stopniu województwa pomorskiego jak województwa zachodniopomorskiego i droga została zrealizowana w możliwie najkrótszym czasie przynosząc korzyści regionowi i krajowi.

  Osoby zaproszone na posiedzenie Stowarzyszenia

  Zarząd Stowarzyszenia Samorządowego S6:

  Piotr Jedliński – prezydent Koszalina, prezes Zarządu.
  Barbara Dykier – wójt gminy Słupsk, skarbnik.
  Marek Biernacki – pierwszy zastępca prezydenta Słupska, członek Zarządu.
  Krzysztof Frankenstein – burmistrz Sławna, członek Zarządu.
  Rafał Konon – wicestarosta słupski, członek Zarządu.

  Lista Gości zaproszonych na posiedzenie Zarządu w dn. 25.10.2016 r.

  Tomasz Banach - zastępca burmistrza gminy i miasta Goleniów – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządowego S6.
  Tadeusz Rajkiewicz – dyrektor GDDKiA O. Szczecin.
  Karol Markowski – p. o. dyrektora GDDKiA O. Gdańsk.
  Zbigniew Konwiński – poseł na Sejm RP.
  Stanisław Gawłowski – poseł na Sejm RP.
  Piotr Zientarski – senator RP.
  Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł na Sejm RP.
  Krzysztof Nałęcz – redaktor naczelny „Głosu Koszalińskiego/Pomorza”, akcja „Chcemy drogi S6”.
  Urszula Miller–Grzybowska – dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

  Marek Biernacki - wiceprezydent Słupska o drodze ekspresowej S6


  Popularne na gk24:

  Czytaj treści premium w Głosie Koszalińskim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (8)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (8) forum.gk24.pl

  PREMIERY

  SAMOCHODY UŻYWANE

  WARTO WIEDZIEĆ

  PRZEPISY

  PORADY